Välkommen till Föreningen Norns Bruks Vänners hemsida!!

Kapellet Biblioteket Skolan Smedjan Hyttan

Nornvänner

Programförändringar på grund av Coronapandemin år 2021


Andra året på Norn i pandemins tecken.

Norndagen genomförs den 8 augusti som planerat

Nordagen den 8 augusti kommer att genomföras på samma sätt som under 2020. Start kl 13.00 och avslutning kl 16.00. Deltagarna kommer att uppmanas att hålla avstånd och visningarna inomhus kommer att ske med bara med två-tre personer åt gången. Vissa visningar ställs in.

Museet hålls öppet under juli månad

Nornmuseet håller öppet lördagar och söndagar under juli månad och fram t o m Norndagen den 8 augusti. Öppettider kl 13.00 till 16.00. Besökare släpps in max tre åt gången.