Styrelsen

Föreningen Norns Bruks Vänners styrelse kan Du nå på följande sätt:

Ordförande Jan Karlsson Mobil: 0730 - 40 05 14
norrhyttan@gmail.com
Vice ordförande Anna-Carin Danielsson Mobil: 070 – 580 03 47
ac@gofisen.se
Kassör Lena Wallin Mobil: 073 – 369 08 72
lena.wallin62@live.se
Sekreterare Bengt-Erik Johansson Mobil: 070 - 092 88 98
befjohansson@gmail.com
Ledamot Jonas Ericsson Mobil: 070 – 332 26 80
jonas.ericsson@scandifront.se
Ledamot Jan-Erik Johansson Mobil: 076 - 247 63 66
nornforsk@gmail.com
Ledamot Lisbeth Lundin Mobil: 070 - 568 26 47
lisbeth.lundin@hotmail.com
Ersättare Tommy Arvidsson Tel 0225 - 77 30 69
Mobil: 070 - 561 72 07
Ersättare Anna-Karin Kylander Mobil: 070 – 316 94 13
annakarin_kylander@hotmail.com
Ersättare Rune Holst Mobil: 070 – 453 64 34
rholts@hotmail.com
Adjungerad till styrelsen Eva Krasnai Mobil: 070 - 430 38 23
evakrasnai99@gmail.com