Styrelsen

Föreningen Norns Bruks Vänners styrelse kan Du nå på följande sätt:

Ordförande Jan Karlsson Mobil: 0730 - 40 05 14
norrhyttan@gmail.com
Vice Ordförande Anders Sundström Mobil: 070 - 330 74 30
gerd430@gmail.com
Kassör Sören Bergman Tel: 0225 - 303 62
Mobil: 070 - 415 11 68
sorannber@telia.com
Sekreterare Bengt Wester Tel: 0225 - 529 98
Mobil: 070 - 356 02 24
bengt.wester@bastutappan.se
Ledamot Kerstin Ahston Mobil: 070 - 240 83 23
kerstin.ahston@comhem.se
Ledamot Jan-Erik Johansson Mobil: 076 - 247 63 66
ullhundar@speedmail.se
Ledamot Lisbeth Lundin Mobil: 070 - 568 26 47
lisbeth.lundin@hotmail.com
Ersättare Jonas Ericsson Mobil: 070 – 332 26 80
jonas.ericsson@scandifront.se
Ersättare Bengt-Erik Johansson Mobil: 070 - 092 88 98
befjohansson@gmail.com
Ersättare Rolf Johansson Mobil: 070 - 555 50 43
rolf.anders.johansson@gmail.com
Adjungerad till styrelsen Eva Krasnai Mobil: 070 - 430 38 23
eva.krasnai@comhem.se