Bengt- Erik Johansson berättar om

Sägenbjörkens saga är slut

Under fliken om berättelser och skrönor här på hemsidan kan man läsa den rysliga historien om Bandkullans förbannelse och om hur bruksförvaltaren Gahn miste sex av sina barn vintern 1879-80.

Enligt sägnen växte en björk med sju stammar upp framför Nya herrgården som en åminnelse av de döda barnen och deras mor. Många guider på Norn har stannat upp framför björken och berättat historien för sina åhörare.

Men nu blir det svårare. Björken var gammal och allteftersom har stam efter stam fallit till marken under någon storm eller tyngden av nyfallen blötsnö. Andra veckan i juni drog en storm från öster fram över Norn. En av de tre återstående stammarna föll till marken och två blev hängande i ett annat träd, halvvägs nedfallna. De hotade att ramla ner vilket ögonblick som helst, varför det blev nödvändigt att kapa dem.

Så nu är sagan om björkarna slut. Framtidens guider får hitta en ny vinkel på historien om Bandkullans förbannelse.

Inte ens fridlysningsskylten hjälpte. Sägenbjörken på Norn är borta.

 

Till sidans början