Föreningsordförandens invigningstal till midsommarfirandet

Ordföranden i Norns bruks vänner öppnade på vanligt sätt midsommarfirandet vid majstången med ett tal som avslutades med ett fyrfaldigt leve för den efterlängtade sommaren. Här återger vi hans tal i sin helhet.

"Välkommen till ett traditionellt midsommarfirande i Norn. På grund av pandemin har vi inte kunnat hålla något firande i 2 år. Stången har smyckats och rests varje år. Dock utan något kringarrangemang och med ett begränsat antal personer som medverkade.

Jag som hälsar er välkommen heter Jan Karlsson och är ordförande för föreningen Norns Bruk Vänner.

Föreningen äger inga byggnader eller mark i Norn däremot en mängd museiföremål som finns på museerna och skolan.

Föreningens ambition är att hjälpa till att vårda de sevärdheter och den miljö som finns i och runt Norn. Belysningen på museerna har förstärkt och kompletterats av föreningen.

Samfälligheten som äger kapellet och i stort sett alla övriga byggnader som Inte är bostäder har av egen kraft och med ekonomiskt stöd av länsstyrelsen gjort en mängd insatser. Andelsladugården och Kvarnen har fått nytt tak. Grunden till nedre smedjan har plockats fram och en ny rastplats har ordnats där. Den allmänna miljön har blivit ljusare genom att ett antal stora träd har tagits bort. Planen är att granskogen i den närmaste omgivningen skall tas bort vilket ger en öppnare, ljusare och trevligare miljö. I skolan har en utställning om Nornmusiken med 5 generationer Brandt iordningställts. Nornättlingen Johan Normans tapetproduktion finns att beskåda i bruksmuseet.

Tuppenhov som varit i dvala i minst 10 år har fått hyresgäster. Dom har gjort ett antal förbättringar och kan nu använda huset som fritidshus.

Mellan Norns Bruks Vänner Samfälligheten och ägarna av skolan finns ett långsiktigt samarbetsavtal.

I dag har vi nöjet meddela att Bengt-Erik Johanssons bok om Norn är precis färdig och kan köpas av författaren vid ett bord har på planen. Den är mycket innehållsrik. Järnets historia, Norns Bruk, Kapellet, Hyttan, Smedjan, Kraftstation och mycket mera beskriver den. Jag har börjat läsa boken och tycker att den är intressant. För det facila priset av 240 kronor kan ni köpa boken. Författaren sitter vid bordet och kan signera det ex du köper."

 

Till sidans början