Om föreningen


Föreningen startades 1979 och varit igång sedan dess. Enligt riksantikvarieämbetet är Norn att betrakta som en miljö av riksintresse och hösten 2003 förklarat orten till byggnadsminne.

Föreningen arbetar hårt för att leva upp till följande målsättningar:

  • att väcka intresse för Norns bruk
  • att samla och bevara berättelser, bilder och föremål som skildrar brukets utveckling under olika tidsepoker
  • att göra detta material känt genom tryckning av skrifter och anordnande av utställningar
  • att arbeta för att bruksmiljön bevaras och underhålls