Verksamhetsberättelse 2009

Styrelsen har bestått av;
Ordförande: Annika Wester,
Sekreterare: Barbro Nisses-Westman,
Vice ordförande: Jan-Erik Johansson,
Ledamöter: Kristina Allpere, Tommy Arvidsson Eva Krasnai,
Ersättare: Kerstin Ahston, Rolf Johansson, Björn Rundquist.
Styrelsen har under år 2009 haft 11 protokollförda sammanträden.

Ordinarie årsmöte hölls 2009-07-05

Årsavgiften fastställdes till 100 kr per person, dvs oförändrad. Ett första beslut om ett par stadgeändringar antogs. Föreningen återgår till den första meningen i § 1: att väcka intresse för Norns Bruk samt i § 3: styrelsen kan välja ett arbetsutskott mot tidigare skall.

Vid årsmötet informerades om de betydelsefullare händelserna i tidsordning. Under året blev tack vare Eva Krasnai och Peter Chef-Johansson vår hemsida färdig – www.norn.nu. Den har under året fått allt fler intressanta inslag.

Vägverket har satt upp bruna vägskyltar med texten Norns Bruk. Fyra från Hedemora till Norn och två från Söderbärke.

Vid midsommarfirandet sattes publik- och insamlingsrekord, förmodligen beroende på att det inte var något midsommar-firande i Hedemora Gammelgård. Ett trevligt inslag var att Stora Norns stugförening i likadana västar svarade för majstångs- resningen. Folkdansare från Avesta folkdanslag uppträdde och ledde lekar för barnen.

Rolf Johansson har till modern svenska översatt en uppsats om tackjärnsblåsning i Norn 1804. Ett fint tillskott till vår skriftsamling.

Två hedersmedlemmar utsågs: Maj-Brith och Sven Andersson i Leksand. Sven är barnfödd på Norn, har länge stött föreningens arbete och skänkt många gamla fotografier.

Personal från Dalarnas Museum har besökt föreningen och givit råd om katalogisering av inventarierna. Klicka här

Föreningen har 205 betalande medlemmar, vilket är en glädjande ökning.

Vi är med i projektet Bergsmansbygd.

Föreningen har införskaffat och placerat ut fyra brandsläckare.

För att fira vårt 30-årsjubileum avslutade vi årsmötet med kaffe och tårta.

Vi kan konstatera att vår ekonomi är i balans, dvs vi har ett blygsamt överskott per kalenderår.

Öppet Hus (Norndagen) arrangerades den 8 augusti. Vi hade 8 ställen med guider och alla var välbesökta. För kanske sista gången lyckades vi leta fram gamla använda ting till en tipspromenad. Har Du, Nornvän, någon gammal mystisk apparat eller ett verktyg, lånar vi den gärna mot kvitto!

Museerna har varit öppna lördag-söndag.

En följetong har varit föreningens kamp mot Hans Johansson, ägare av vattenvägarna. Länsstyrelsen och Hans Johansson har en uppfattning att släppa ut allt vatten genom den ursprungliga hyttbäcken utan att beakta att det före 1912 fanns 8 vattenhjul som tog upp 70 % av energin. I dag skulle all energi slå mot fundament och byggnader och riskera förstöra Byggnadsminnet Norns Bruk. Rolf Johansson beskriver vår kamp i en bilaga till verksamhetsberättelsen.

Besöken på Norn har varit något färre under 2009 jämfört med 2008. Vi har tidvis haft skolan, magasinet och vagnslidret öppna under sommaren och även haft guidningar i samband med större besök. Varje vecka under sommaren har vi haft en s k besöksvärd som kan hjälpa besökande till rätta.

I december samlades åtta intresserade till en informell studiecirkel ”Norn under 1900-talet, bl a husens historia”. Vi fortsätter under 2010.

Säter den 10 februari 2010 Annika Wester Ordförande”

Bilagan, som nämns i verksamhetsberättelsen, som handlar om olika ”vattenvägar” genom Norn, har skickats ut till samtliga medlemmar redan i början på året. Intresserade kan beställa skriften genom hemsidan Info@norn.nu

Till sidans början