Vändbrottet vid Knapptjärnsgruvan är färdigrestaurerat

Tidigare har vi här på hemsidan kunnat berätta om arbetet att rädda det unika vändbrottet vid Knapptjärnsgruvan. Det var främst timmermännens imponerande arbete som beskrevs. Men också ansträngningarna att få fram finansiering och resurser att göra jobbet.

Nu är allting klart! Vändbrottet är upprättat. De ruttna bärstockarna har reparerats och ersatts med friskt virke. Ett nytt skyddstak är på plats och som kronan på verket har en ny plåthatt monterats högst uppe på konstruktionen. Allt är dessutom nymålat i falurött, som sig bör. Och gångvägarna fram till anläggningen har fått nytt grus så det är enkelt att ta sig dit.

Vändbrottet var en del av en stånggång som drev gruvans hissanordningar och pumpverk. Hissarna behövdes för att kunna transportera människor, malm och utrustning upp och ner ur gruvan. Pumpverket för att hålla undan vattnet som hela tiden sipprade ner och hotade att dränka den.

Stånggången drevs av en ångmaskin som var placerad omkring 200 meter öster om gruvhålen. Maskinen arbetade kontinuerligt, 24 timmar om dygnet. Kraften distribuerades genom stånggången fram till vändbrottet. Vändbrottet fungerade som ett slags knä som ändrade kraftens rörelseriktning så att den kunde nå hissarna och pumparna.

Vändbrottet är unikt och det finns endast ett fåtal bevarade i hela landet. Stånggången är tyvärr borta, men man kan fortfarande se rester av pumpanordningarna i ett av gruvhålens mynning. Den som besöker Knapptjärn kan läsa mera om vändbrottet och gruvdriften och om hur den hastigt avslutades en midsommarnatt på de skyltar som finns uppsatta på området.

Det nya skyddstaket byggdes och målades av Lennart Stam, Jan-Erik Johansson och Bengt-Erik Johansson under en intensiv arbetsvecka i september. Plåthatten tillverkades och monterades av plåtslagaren Bernt Zetterberg. Uppgrusningen av gångvägarna gjordes av Jan och Anna Karlsson, Jan-Erik Johansson, Kerstin Ahston och Bengt-Erik Johansson.

Bilderna visar hur räddningsarbetet fortskred samt det prydliga slutresultatet.

Nu är vändbrottet räddat för åtminstone ytterligare hundra år. Stanna till och ta en titt då du passerar Knapptjärn. Ta gärna med en fikakorg och utnyttja det nybyggda rastbordet. Det kommer alltid nya soliga dagar.

Bengt-Erik Johansson

 

Till sidans början