Restaurationen av vändbrottet vid Knapptjärnsgruvan gjordes möjlig med hjälp av EU-stöd.

Den räddningsaktion som Norns Bruks vänner gjort för att restaurera och rädda det unika vändbrottet vid Knapptjärnsgruvan hade inte varit möjlig utan ekonomiskt stöd. Föreningens ekonomi hade inte ensam klarat projektet. Men med hjälp av EU-stöd, närmare bestämt ur EU:s jordbruksfond blev det möjligt.


Som vi skrivit tidigare här och här på hemsidan är allting nu klart! Vändbrottet är upprätat och det ruttna stockverket är ersatt med nya friska stockar. Ett nytt, elegant rödmålat skyddstak, har byggts och en skyddande plåthatt sitter högst uppe på konstruktionen. Dessutom är gångstigarna fram till vändbrottet nygrusade så intresserade besökare har lätt att ta sig fram.

Vändbrottet var en del av en stånggång som drev gruvans hissanordningar och pumpverk. Hissarna behövdes för att kunna transportera människor, malm och utrustning upp och ner ur gruvan. Pumpverket för att hålla undan vattnet som hela tiden sipprade ner och hotade att dränka den.

Vändbrottet är unikt och det finns endast ett fåtal bevarade i hela landet. Avsikten med arbetet var att rädda det till eftervärlden och göra det möjligt för intresserade besökare vid gruvan att studera det på nära håll utan risk att få det över sig eller förstöra det.

Arbetena gjordes under sommaren och hösten 2018 av professionella hantverkare - timmermän och plåtslagare - i samverkan med frivilliga från Norns Bruks vänner. Frivilliga gjorde för- och efterarbetena, så att hantverkarna kunde göra sitt. De gjorde också det omfattande snickeri- och målningsarbetet.

Föreningen Norns Bruks vänner tackar EU för det ekonomiska stödet! Föreningen tackar också alla som arbetat med räddningsaktionen - såväl proffessionella hantverkare som frivilliga.

Vändbrottet är räddat och kommer nu att klara sig åtminstone hundra år till.

Bengt-Erik Johansson

 

Till sidans början