Vändbrottet vid Knapptjärn räddas

Förra året invigdes de nya promenadstigarna vid den gamla Knapptjärnsgruvan strax öster om Norn. Men som man kunde konstatera redan då fanns ett objekt kvar att försöka göra någonting åt, det gamla vändbrottet till den stånggång som då gruvan var i drift distribuerade kraft från ångmaskinen till gruvans pumpverk och hissanordningar.


Vändbrottet är det enda som finns kvar av stånggången och är sig unikt eftersom det inte finns många vändbrott kvar i landet överhuvudtaget.

Men för att rädda det till eftervärlden krävdes en kostsam reparation där professionella timmermän behövdes. Det Norns Bruks vänner kunde bidra med var för- och efterarbeten, röjning av det gamla taket, röjning av marken runt vändbrottet och bygge av nytt tak efter att timmermännen gjort sitt och reparerat den ruttna stockkonstruktion som höll uppe själva vändbrottsmekanismen.

Men det krävdes också finansiering. Efter lång väntan kom besked från Länsstyrelsen att man ställde upp med pengarna. Man bedömde att det gamla vändbrottet var värt att rädda.


Med finansieringen klar kunde arbetena starta. Jan-Erik Johansson och Bengt-Erik Johansson, som också var projektledare, röjde av det gamla taket och röjde väg för timmermännen. Därefter kunde de börja sitt arbete. Det gjorde de i början på juli och efter en vecka var det klart. Resultatet framgår av bilderna. Det var ett nöje att betrakta deras arbete, hur de rätade upp vändbrottshjulet, sågade bort ruttna delar av stockkonstruktionen och ersatte dem med nytt trä. Och hur de hanterade motorsågarna som om de var smörknivar. Det blev en imponerande snygg restauration.


Nu återstår att lägga nytt tak, något som kommer att göras under augusti månad.

Bengt-Erik Johansson

 

Till sidans början