Sommaren 2019 har kommit till Norn.

Nornvåren 2019 har varit vacker och växlingsrik. Varma dagar har följts av svala och regniga. Resultatet har blivit en överväldigande grönska och en ovanligt rik blomsterprakt. Sällan har det gamla bruket varit så vackert som denna vår.

Våren bjöd på många händelser. Nornborna firade i vanlig ordning Valborg och Påsk tillsammans. Samfälligheten röjde upp efter vintern. Tog reda på ved efter de trädfällningar som gjorts vid Kapellet och utefter hyttgatan, körde bort de grövsta stammarna och brände ris. Gårdsplanen vid Kapellet snyggades till och fick nytt gårdsgrus, rabatterna rensades, gräsmattorna kanthöggs. Kapellet och Brudkammaren städades. Gräsklippningen kom igång och hela bruket sträckte på sig och gjorde sig berett att ta emot sommaren och sommarbesökarna.

Norns Bruks vänner inledde sommaraktiviteterna.


Norns Bruks vänner har inte heller legat på latsidan. Som vanligt inledde man aktiviteterna med en städdag i muséet och skolmuséet. Utvändigt fanns inte så mycket att göra eftersom samfälligheten redan vårstädat.

Vad man däremot gjorde utomhus var att sätta upp nya rastbord på två ställen på bruket. Borden nere vid hyttan hade stått i 35 år och även om de var tillverkade av kraftigt lärkträ hade de gjort sitt. Delar av borden var rejält förstörda av väder och vind. De nya borden är byggda på samma sätt som rastbordet vid Knapptjärnsgruvan, stabila och svårflyttade.

En helt ny rastplats har skapats vid fördämningen vid Dammsjön, nära bron där kanalen börjar. Tidigare var där en ogenomtränglig slydjungel. Men nu har området röjts och en del av ytan grusats upp och försetts med ett rastbord av samma slag som vid hyttan. Platsen är mycket vackert belägen och rastbordet är populärt och används både av besökare och av Nornbor, särskilt på kvällen då solen sänker sig över Dammsjön.

Borden har tillverkats av Jan Karlsson och Bengt-Erik Johansson. Hedemora kommun har bidragit med finansiering.

Vid Knapptjärn har föreningen röjt sly.

Kristi Himmelsfärdsfirande


Svenska kyrkan inledde sitt Nornår på sedvanligt sätt med Kristi Himmelsfärdsgudstjänst. Gudstjänsten var välbesökt. Ett femtiotal personer, huvudsakligen från Hedemora och Vikmanshyttan utnyttjade möjligheten att åka med den kyrkbuss församlingen ställt till förfogande. Efter gudstjänsten bjöd Norns Bruks vänner och Norns Bruks AB på kyrkkaffe. Inger Johansson hade bakat och hon ansvarade också för serveringen tillsammans med Lisbeth Karlsson och Lisbeth Lundin. Vid kaffet kunde man också lägga en frivillig kollekt som i likhet med tidigare år oavkortad skickades till Vikmanshyttans vänförsamling i Kashasha i Tanzania.
Kyrkoverksamheten hade egentligen startat redan två veckor tidigare, lördagen den 11 maj då två barndop förrättades. Som vanligt är vårens och sommarens kyrkokalender välfylld med dop och bröllop mellan de stora gudstjänsthelgerna.

Besök av SPF Hedemora och släktforskarföreningen Dalfolk

Den 24 maj besökte styrelsen för SPF Hedemora tillsammans med sina respektive Norn. Ett femtontal personer samlades i Kapellet anförda av ordföranden Jan Karlsson. Samme Jan som också är ordförande i Norns Bruks vänner. Han har många strängar på sin lyra den gode Jan. Bengt-Erik Johansson berättade om bruket och dess historia men också om de förändringar som ägt rum i nutid med bildandet av samfälligheten och den upprustning som inletts. Gruppen gjorde också en rundvandring på bruket och studerade de byggnader som finns kvar efter järnframställningen. Man hann också med att besöka bruksmuséet och en fikastund innan man for vidare för att avsluta sin resa med ett besök vid Knapptjärnsgruvan.

En vecka senare, den 1 juni, besökte släktforskarföreningen Dalfolk Norn. Föreningen brukar göra regelbundna studiebesök på olika platser som kan vara intressanta från släktforskningssynpunkt men även av andra anledningar. Föreningen sysslar förutom med släktforskning också med hembygdsforskning och emigrationsforskning. Föreningen har sitt säte i Rättvik men medlemmarna kommer från hela Dalarna.

Bengt-Erik Johansson samlade gruppen, ett femtontal även den, i kapellet och berättade om bruket och dess historia. Med tanke på besökarnas intresseinriktning kom mycket av redogörelsen och diskussionen den ledde till att handla om människorna som levt och verkat på Norn. Om brukspatroner förstås, men också om de vanliga människorna. Om smeder och kolare och hyttarbetare. Och om alla de kvinnor som med sitt arbete i ladugårdar, vävstugor och bykhus samt i hemmen förstås såg till att det var möjligt att överhuvdutaget existera på Norn och i skogstorpen runt bruket.

Efter en vandring längs bruksgatan med fortsatta diskussioner avslutade Dalfolk sitt besök med en picknick som var tänkt att avnjutas i det fria. Men vädrets makter ville annat så man fick flytta inomhus till skolmuséet. Men det gick bra det också.

Samfälligheten fortsätter upprustningen av bruket


Norns Bruks samfällighetsförening som tog över ägandet och ansvaret för skötseln av Norn runt årsskifter 2017-2018 fortsätter sitt upprustningsprogram. Förra året togs bl a ett stort steg mot slutförandet av upprustningen av Andelsladugården genom att nya fönster sattes in. Taket till Danslogen lagades och en gammal gångväg längs kanalen återskapades.

Upprustningsprogrammet fortsätter under 2019. Under vintern har ett antal gamla och förvuxna träd tagits ned vilket förutom att risken för människor och byggnader minskar även lett till att det blivit öppnare och ljusare längs bruksgatan. Den stora Lönnen vid kyrktrappan är också borta. Den var vacker men så skadad av röta att den utgjorde ett hot mot både besökare och kapellet.

Upprustningen har fortsatt med att bruksgatan fått ett nytt lager rödbrunt "kulturgrus". Norra delen av taket till Tuppenhov har lagts om och försetts med ett nytt undertak. Även bykhuset vid hyttbäcken har fått nytt tak. Det var i grevens tid. Undertaket var uppruttnat på flera ställen och till och med en av de bärande stockarna. Men nu är det lagat och kommer att klara många år till. Längre fram i sommar kommer taket till Skuggbo att få ny plåt. Länsstyrelsen finansierar upprustningarna men samfälligheten ser till att jobbet blir gjort.

Bengt-Erik Johansson

 

Till sidans början