Sommaraktiviteterna har dragit igång på Norn

berättat av Bengt-Erik Johansson

Nu har sommaraktiviteterna dragit igång på Norn.
Nornvåren lät vänta på sig. Det var kallt länge och vårkänslan ville inte infinna sig. Men så hände det till slut. Våren kom och strax därpå en underbar sommarvärme och mängder av sol. Blommor och blad slog ut, ja grönskan nära nog exploderade. Norn bytte skepnad till det sommarparadis många känner och förmodligen längtat efter. Och med solen och värmen kom också besökarna.

Ja, nu är Nornsommaren igång och med den en hel rad av de aktiviteter som hör Nornsommaren till. Här ska vi rapportera om några.

Städdag på bruket.
Lördagen den 20 maj anordnade Norns Bruks Vänner den sedvanliga städdagen. Brukets yttre och museilokalerna behövde en ordentlig uppsnyggning efter en lång vintersömn och inför sommarbesökarnas ankomst. Samlingarna torkades av och dammsögs. Golven skurades. Utvändigt krattades gamla löv upp och kördes bort.

Vid Kärleksstigen och i hyttbäcken tog man rätt på nedfallna träd och kapades upp dem till ved. Sly och småbuskar, som skymde Klockstapeln röjdes undan. Den syns nu mycket bättre och kommer till sin rätt på ett helt annat sätt än tidigare. Runt Kapellet gjordes samma sak och vid Brudkammaren rensades rabatterna.
Efter slyröjningen ser man Klockstapeln betydligt bättre.

Ett tjugotal personer hade hörsammat kallelsen och ställde upp och jobbade. Efter avslutat arbete bjöds alla på fika i Gamla skolan.

Dagen efter kördes den hopsamlade slyn, riset och annat skräp ned till brasplatsen vid hyttan för att brännas någon lämplig regnig dag.

Besök av hembygdsföreningen Ingvallsbenning-Turbo.
På eftermiddagen den 20 maj återgäldade hembygdsföreningen i Ingvallsbenning-Turbo det besök som Norns Bruks Vänner gjorde i Ingvallsbenning 2016. Ett 15-tal intresserade från den livaktiga föreningen deltog tillsammans med sin ordförande Tommy Arvidsson, som är bosatt på Norn, men har ett långt förflutet i Ingvallsbenning och Turbo.

En nöjd ordförande från Ingvallsbenning-Turbo, Tommy Arvidsson, efter besöket på Norn.

Till fikat berättade Sören Bergman om bruket och dess historia. Det blev också en hel del frågor om föreningens verksamhet och vad som ska hända med Norns bruk i anslutning till det kommande ägarskiftet. Efter mötet tog några av besökarna tillfället i akt att besöka Knapptjärn där Norns Bruks Vänner lagt ner mycket arbete de senaste åren för att göra den gamla gruvanläggningen mera tillgänglig och berätta om den verksamhet som bedrevs där en gång i tiden.

Kristihimmelsfärdsgudstjänst
Den första sommargudstjänsten hölls som vanligt Kristihimmelsfärdsdagen i Norns kapell. Ett 50-tal kyrkobesökare, varav c:a 30 kom med buss från Hedemora, hade samlats för att lyssna till prästen Anna Janssons predikan. Fyra unga musikanter från Musikskolan i Hedemora, under ledning av kantorn Majt Bengts, bjöd på vacker flöjtmusik.

Norns kapell vackert inbäddat i grönskan

Efter gudstjänsten bjöds deltagarna på kyrkkaffe i Brudkammaren. Kaffet serverades av Norns Bruks Vänner och Norns Bruks AB tillsammans. Serveringen sköttes av Inger Johansson, Lisbeth Lundin och Lisbeth Carlsson.

Under gudstjänsten och vid kyrkkaffet togs det upp en kollekt, som skänktes till Vikmanshyttans vänförsamling i Kashasha i Tanzania. Man är där i stort behov av hjälp efter en nyligen inträffad jordbävning.

Besök av Svenska Bergsmannaföreningen
Kristihimmelsfärdsdagen besökte 26 medlemmar i Svenska Bergsmannaföreningen Norn och togs emot av Norns Bruks Vänner. Svenska Bergsmannaföreningen är en intresse- och kamratförening för yrkesverksamma inom bergsvetenskap i Sverige. Föreningen beskriver sin uppgift som "att stödja verksamhet till bergshanteringens nytta" och "att åstadkomma och stimulera utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan medlemmarna".

Besökarna togs emot av Sören Bergman och Bengt Wester och fick en presentation av Norns Bruk, dess historia och verksamhet under årens lopp. Då Bergsmannaföreningen i första hand är en förening som intresserar sig för bergshanteringens tekniska sida kom det påföljande samtalet att mycket handla om hur Nornjärnet framställdes.

Efter genomgången i Gamla skolan företog man en rundvandring på bruket där besöket vid hyttan naturligtvis var höjdpunkten. Alla tjugosex besökarna tog sig upp till hyttkransen för att skåda ner i masugnens inre, även de lite äldre med hjälp av medhavda kryckor och käppar.

Till sidans början