Hänt på Norn sommaren och hösten 2016


Nu när hösten kommit till Norn och vintern väntar runt hörnet har det blivit dags att se tillbaka och summera vad som tilldragit sig på bruket under säsongen 2016.

En sammanfattning av föreningens verksamhet under 2015 och första halvåret 2016 kan man hitta i rapporten från årsmötet här på hemsidan. Från de traditionella arrangemangen, Midsommarfirandet och Norndagen, har vi redan berättat i särskilda artiklar. Men det kan ändå nämnas att midsommarfesten hade betydligt fler besökare än det regniga 2015, uppskattningsvis 600-700 personer och till Norndagen kom mellan 250 och 300 intresserade. Dessutom bör nämnas att det i anslutning till Kristi Himmelsfärdsfirandet i kyrkan ordnades kyrkkaffe med många nöjda gäster.

Man ska heller inte glömma de arrangemang som andra än föreningen organiserat. Kyrkan har som vanligt haft gudstjänster i anslutning till de stora helgerna. Brukets ägare och invånare har arrangerat musikkonserter under juli månad. I år blev det så många som sex stycken. Vid flera tillfällen var kyrkan fullsatt. Under juli höll man också ett antal enkla middagsandakter och stunder för eftertanke i kyrkan. Vevgrammofonsällskapet genomförde sin vevgrammofonstämma för andra året i följd sista söndagen i juli. Det börjar bli en tradition!
Utöver detta så var det som vanligt ett antal bröllop och barndop samt olika besöksgrupper som blev guidade genom bruket.

Säkert är att den vackra sommaren bidrog till att också antalet besökare utanför arrangemangen blev stort. Många fann anledning att ta sig upp längs de stundtals inte alltför lättkörda vägarna - skogsavverkningen runt Norn var ovanligt omfattande och det innebar hårt slitage på vägarna. Men väl framme tog ett soligt och glittrande Norn emot och visade sig oftast från sin allra bästa sida. Många picknickkorgar och kaffetermosar tömdes vid långbänkarna nere vid hyttan. Och en hel del korv grillades det också.

Förutom de olika arrangemangen har styrelsen utfört en hel del annat arbete som det kan vara värt att säga något om. Tidigt i våras ordnade man en städdag där man snyggade till inför den kommande säsongen. Det gällde både inomhus i museilokalerna och runt kring bruket. Bland annat kördes en hel del sly och annat brännbart skräp ner till brasplatsen vid hyttan.

Under våren slutfördes också arbetena med den gamla rökbastun vid Dammsjön. Byggnaden fick ett nytt lager med tjära och linolja. En vandringsled anlades så att det numera är enkelt att ta sig fram till bastun. En ny informationstavla har också satts upp.

Arbetena med att ställa iordning Knapptjärnsområdet och göra det möjligt för besökare att se och förstå hur gruvanläggningen en gång fungerade har pågått under hela den snöfria delen av året. Röjningen kring gruvlaven och vändbrottet har fortsatt och en vandringsled har grusats upp.
Nu går det lätt att ta sig dit från parkeringen vid vägen. Man har också röjt kring krutkällaren, Knapptjärnsbaracken och maskinstationen. En ny vandringsled fram till den stora slaggvarpen på andra sidan vägen har påbörjats. Den är inte färdig, men det går ändå att redan nu ta sig fram. För att förhindra att det stora vändbrottet ska ramla omkull och omöjliggöra en framtida restaurering har ett tillfälligt stöd av stockvirke rests.

Fem nya informationstavlor har satts upp vid Knapptjärn. De berättar bland annat historien om gruvbrytningen, hur den gick till och hur den slutade, vad man hämtade upp ur underjorden samt vilka byggnader som stått på de olika husgrunderna runt gruvhålen.

Även på Norn har nya skyltar kommit upp. Vid hyttan finns numera en tavla som kompletterar Länsstyrelsens skylt om järnframställning genom att detaljerat beskriva hur det gick till just på Norn. Vid midsommarstången finns en ny skylt som informerar om de olika vandringslederna på Norn och vid Knapptjärn.

Arbetena vid Knapptjärn är inte avslutade. Meningen är att fortsätta till våren. Då planeras ytterligare slyröjning för att göra anläggningen mer synlig. Träd behöver fällas på och runt krutkällaren. Fler vandringsstigar ska grusas upp och avsikten är också att i samarbete med polisen förstärka stängselskydden runt gruvhålen. Med fler besökare ökar risken att någon annars kommer till skada.

En del av de gamla sittbänkarna från Grälls tid som vaktmästare på Norn har blivit ankomna av väder och vind. På några ställen, bl a vid kyrkogården, har de bytts ut och ersatts av nya bänkar av lärkträ. Ett träslag som förhoppningsvis ska tåla det nordiska klimatet lite bättre.

En ny sorts besökare är ungdomar som nattetid tar sig till Norn för att uppleva mörkret och kanske också hoppas att få möta ett eller annat spöke. Sommarmånaderna med sina ljusa nätter är kanske inte de allra bästa för den här typen av aktiviteter. Men nu på hösten har det blivit vanligare. Spökvandring på Norn. Måhända en ny attraktion under framväxt?

Efter vintervilan väntar en ny sommarsäsong 2017. Men glöm inte att Norn är väl värt ett besök även vintertid. Norn en gnistrande vinterdag eller under en flammande stjärnhimmel är minst lika vackert som Norn i sommarsol.

 

Till sidans början