PROGRAMÄNDRINGAR PÅ NORN PGA CORONAPANDEMIN

Midsommarfirandet inställt
Styrelsen har beslutat att ställa in det traditionella Midsommarfirandet detta år. Med tanke på smittspridningen och förbudet att anordna sammankomster med mer än 50 deltagare blir midsommarfirandet omöjligt att genomföra.

Årsmötet hålls utomhus
Årsmötet kommer att hållas som planerat den 4 juli kl 15.00. Men det hålls utomhus, med avstånd mellan deltagarna och utan den traditionella fikastunden efteråt.

Norndagen genomförs i huvudsak som planerat
Nordagen den 2 augusti kl 13.00 planeras att genomföras i stort sett som vanligt. Deltagarna kommer att uppmanas att hålla avstånd och visningarna inomhus kommer att ske med bara ett par, tre personer åt gången. Vissa inomhusvisningar slopas.

 

Till sidans början