Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen har bestått av:
Ordförande:
Jan-Erik Johansson ( 2013-01-01—2013-07-06)
Inger Johansson 2013-07-06
Sekreterare: Barbro Nisses-Westman
Kassör: Sören Bergman
Ledamöter:
Eva Krasnai
Anders Sundström
Rolf Johansson (2013-07-06)
Kristina Allpere ( 2013-01-01—2013-07-06)
Bengt Hedström (2013-01-01—2013-07-06)
Ersättare:
Lisbeth Lundin
Lennart Stam
Kerstin Ashton (2013-07-06)
Rolf Johansson (2013-01-01--2013-07-06)

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden (inkl konstituerade).

Ordinarie årsmöte hölls den 6 juli i skolmuseet.
Årsavgiften lämnas oförändrad 100 kronor per person och år.
Bankgiro: 5623-0196.

Ordförande redogjorde för verksamheten fram till årsmötet.
Antalet medlemmar 2013-12-31, var 218 st.

Den 15 maj. Jan-Erik Johansson började sin anställning åt föreningen för andra sommarsäsongen i rad.

Den 22 juni. Traditionellt midsommarfirande hölls på midsommardagen.Trots det ganska dåliga vädret var det välbesökt. Stora Norns stugförening reste majstången och Avesta folkdansgille stod för underhållningen. Rune Holst serverade fika och kolbullar så det stod härliga till.

Den 7 juli. Årsmötet hölls i skolmuseet i närvaro av ett trettiotal medlemmar. Mötet inleddes med föredrag av museilektor Örjan Hamrin som berättade om konstnären Johan Ahlbäck, med anknytning till Norn. Avgående styrelseledamoten Kristina Allpere avtackades med blommor för långvarigt styrelsearbete. De närvarande bjöds på kaffe och hembakt bröd.

Den 4 augusti. Öppet hus (Norndagen). Vackert väder lockade cirka 150 besökare. Den vanliga tipspromenaden ersattes med en rundvandring, där deltagarna fick gå till olika byggnader med hjälp av en karta för att lära känna bruket. Rundvandringen kändes lyckat och gav flera deltagare fina vinster och det kommer vi troligen att fortsätta med kommande år också. Röda Korset Hedemora hade kaffeservering och sålde bröd och lotter.

Den 14 september. Föreningen och Norns bruk besöktes av Noraskogs hembygdsförening. Föreningen guidade runt på bruket, visade bildspel och bjöd på kaffe i skolmuseet.

Den 15 oktober. Jan-Erik Johansson slutar sin anställning hos föreningen.

Den 30 oktober, cirka 15 medlemmar besökte Ingvallsbenning-Turbo hembygdsförening i deras lokal, skolan i Ingvallsbenning. Det var ett berikande möte mellan två närliggande hembygdsföreningar.

Till sidans början

Övriga händelser

Föreningens tvistemål gällande hembygdsföreningars talesrätt avslogs i samtliga instanser.

Med juridisk hjälp har avtalsfrågorna gentemot Norns Bruk AB lösts.

Frågan om Hedemora kommuns tillsynsansvar över byggnadsminnet Norns Bruk har väckts av föreningen genom en skrivelse och ett möte med kommunrepresentanter.

Föreningens hemsida har även 2013 skötts på ett förtjänstfullt sätt av Eva Krasnai och Peter Chef-Johansson.

Museerna hölls öppna lörd-sönd juni till augusti. El saknades i magasinet under försommaren därför visades bildspelen i skolmuseet. Magasinet hölls öppet under sensommaren när elen kommit tillbaka.

Föreningen fick ett anslag på 2 000 kronor från Hedemora-Garpenbergs församling, att användas till skötsel av brukskyrkogården. Det praktiska arbetet har gjorts av Torbjörn Gustafsson på ett förtjänstfullt sätt.

Föreningen kan konstatera att antalet besökare i våra museer och på bruket i sin helhet minskat under 2013.

Styrelsen för Föreningen Norns bruks Vänner

Inger Johansson Ordförande
Jan-Erik Johansson Vice ordförande

Till sidans början