Norndagen 2016

Firandet med öppethus i Norn berättad av Bengt-Erik Johansson.

Årets Norndag genomfördes söndagen den 7 augusti. Det vackra sommarvädret bidrog säkerligen till att så många sökte sig upp till Norn. Antalet besökare uppskattades till mellan 250 och 300. Besökarna var både unga och gamla och flera barnfamiljer kunde noteras. En del kom så långväga ifrån som Västerås och Leksand. Bland besökarna från Leksand återfanns föreningens Norns Bruks Vänner hedersmedlem och åldersnestor Sven Andersson.

Besökarna promenerade genom bruket i det fina vädret. På elva ställen var guider utposterade för att berätta om olika sevärdheter. Det gällde muséet, brudkammaren, kyrkan, rökbastun, smedjan, skolan, järnspisrummet i skolhuset, hyttan, prästgården, kraftstationen och nya herrgården. På varje ställe fanns en bokstav anslagen och tillsammans bildade de elva bokstäverna ordet BRUKSPATRON. Deltagarna skulle samla in bokstäverna och klura ut det rätta ordet. Bland de inlämnade, korrekta svaren drogs tre vinnare som fick fina priser skänkta av företag från trakten. Vinnarna var Tomas Nilsson, Lena Eivin och Bengt Julius.

Ett populärt inslag var smeden Peter Chef-Johansson som visade hur järnsmide gick till. Vid spisrummet underhölls besökarna av vevgrammofonmusik som en liten påminnelse om stämman på Norn i slutet av juli. Efter avslutad rundvandring kunde besökarna njuta av kolbullar eller kaffe med dopp som serverades på planen utanför muséet.


 

 

Till sidans början