Norndagen 2015

Norndagen

Årets öppet hus evenemang förbereddes lika omsorgsfullt som alltid. Förutom notis på hemsidan, och på föreningens face-book sida, sattes upp roliga affischer på många platser, det annonserades i Annonsbladet och tidningen "Södran" hade en stor illustrerad artikel med rubriken "Öppet Hus 2015" om den kommande händelsen. Detta resulterade i att många, även långväga besökare, hittade till Norn, trots att vädret varit oberäkneligt denna sommar. Vi hade tur ändå, åskvädret med en regnskur kom först i sluttampen på vårt öppethållande.

Museerna, kapellet, skolan, brukskontoret och hyttan har i många år varit fasta besöksplatser som visades av kunniga personer. I år var intresset för den så kallade "spiskammaren" mycket stor. Ett enda rum skulle räcka till för en familj med många barn och ibland även för tillfälliga inneboende. Även kraftstationen, med sin fungerande generator från 1911 drog många besökare, de kunde beundra marmorväggen med reglagen och den vackert utsirade spiral trappan i järn.

Brukskontoret i Nya Herrgården har alltid väckt stort intresse, med sin långa besöksdisk med postfack och den höga tvåmanna kontoristpulpeten och det vackra nyckelskåpen. Dessa ting väcker fantasin om hur livet fungerade förr i tiden. I årets öppet hus arbetade en smed i klensmedjan och drog in besökare för att se den arbetsplats som försåg bruket med redskap och bruksföremål som behövdes förr. Den unge smeden tillverkade gammaldags krokar och de var eftertraktade.

Hyttan är en byggarbetsplats i år, därför många var besvikna för att de inte kunde gå upp i själva masugnen. Det är länsstyrelsen som utför förbättrings arbeten, som till exempel, ny takbeläggning, utbyte av dåliga stockar, etc. Restaureringsbesluten, tagen av riksantikvarien, tyder på att den ovanligt höga hyttan, kulturhistoriskt, är Norns pärla.

Besökarna kunde följa guiden Sören Bergman runt Norn, då han berättade om sevärdheterna. Deltagarna på vandringen tyckte att det var bra att tävlingsmomentet har tagits bort och i stället vara med om en intressant och informativt promenad med samma chans för alla att vinna ett pris vid lottdragningen bland dem som har gått runt.

Uppskattade var också Rune Holts goda kolbullar och Röda Korsets kaffeservering och lotto försäljning.

Lokaltidningen, Dala demokraten, var också med på Öppet hus arrangemanget. Frida Danielsson skriver i sin artikel 4 aug att även långväga besökare hittar hit, som till exempel familjen Hedström från Hallstahammar, som släktforskar och Thomas Hedström "upptäckte att han har släkt som levde i området runt Norn på 1600-talet".

Tack vare det ökade intresset för släktforskning kommer besökare ofta till Norn på föreningens olika evenemang. År 2015 höll två stora släkter sina släktträffar i Norn, Nordgrens och Tersmedens. Antal besökare i årets Öppet hus uppskattades till omkring 200.


 

 

Till sidans början