Rapport från Norndagen augusti 2011

Norndagen firades den 7 augusti 2011. Efter att har varit strålande solsken tidigare, kom regnet. Det regnade i stort sett hela eftermiddagen, men trots det var det mycket folk som genomförde tipspromenaden.

Museet, skolan, hyttan och kontoret i herrgården var bemannade med kunnigt folk som kunde berätta om forna tider i Norn för besökarna. Det populäraste stället var nog ändå smedjan där Peter Chef-Johansson med sonen Martin visade prov på god smideskonst och spred värme.

smedjan
Peter och Martin

Till sidans början