Rekordväder och rekorddeltagande när Norn firade midsommar

Redan för ett år sedan utlovade vi sol och vackert väder när Norn skulle fira midsommar 2018. Och solen och finvädret kom. Strålande sol och 25 grader varmt. Med det vackra vädret kom också besökarna. Mellan åtta och nio hundra personer sökte sig upp till pärlan mellan sjöarna för att vara med om det traditionella firandet. Kanske var det ännu fler!

Det var ett välputsat Norn som tog emot besökarna. Den nybildade samfällighetsföreningen, som numera äger och vårdar Norn hade lagt ner mycket arbete på att snygga till på bruket. Gräsytorna var prydligt klippta, grusgångar och rabatter vid kyrkan krattade och ansade. Dikesrenarna var slagna.

Norns Bruks vänner hade förberett arrangemanget och organiserat alla aktiviteter. Tidigare, under morgontimmarna, hade frivilliga föreningsmedlemmar och Nornbor prytt majstången med girlanger och blomsterkransar.

Som vanligt inleddes firandet med midsommargudstjänst i kapellet. Helgedomen var fyllt till sista plats. Omkring 170 besökare trängdes i de obekväma bänkarna. Men stämningen var god. De gamla sommarpsalmerna sjöngs med både kraft och känsla. Predikan handlade om skapelsens under, naturens skönhet och om ljuset i världen och i vår tillvaro. Midsommar är ju i grund och botten en fest till ljuset. Känslan förstärktes av vacker musik i folkton framförd av Anna Karin Kylander och Anders Lindström.

Därefter tog det mera profana firandet vid. Och nu hade gräsplanen framför danslogen fyllts med förväntansfulla firare. Majstången restes som vanligt av starka karlar från Stora Norns sommarstugeförening. Norns Bruks vänners ordförande Jan Karlsson höll inledningsanförandet och hälsade alla välkomna. Han tackade alla som på olika sätt ställt upp och arbetat och gjort firandet möjligt. Han avslutade sitt tal med ett fyrfaldigt leve för sommaren. I talet uppehöll han sig vid de rastbord Norns vänner satte upp vid det nya besöksmålet Knapptjärn ii fjol sommar. Borden blev stulna strax efter invigningen. Det var ett lumpet tilltag och Jan Karlsson vädjade till deltagarna att höra av sig om de visste något om borden. Han berättade också att det nu fanns ett nytt bord på plats. Betydligt tyngre och kraftigare än de bord som stals. Förhoppningsvis svårare att bära iväg med. Jan Karlsson anbefallde också en frivillig kollekt för att hjälpa till att finansiera firandet.


Invigningstalet följdes av Nornsången, som vanligt vackert framförd av Lisbeth Lundin, Gun Nordlander och Anna-Karin Kylander.

Avesta folkdansgille tog vid med dansuppvisning och de sedvanliga ringlekarna kring majstången. Riglekarna drog många deltagare - både unga och gamla - och dansen höll på länge.

En del besökare hade fika med sig, men som vanligt kunde man också köpa. Familjen Wallertz serverade kaffe med dopp på danslogen. I år var inte Rune Holst på plats och sålde kolbullar. Men Istället öppnade Bengt och Birgitta Hedström tillfälligt den gamla fina Nornboa igen. En välkommen återkomst. Båda vattenhålen var välbesökta och köerna var långa.

Efter en extra lång dansuppvisning och mycket dans runt majstången saktade firandet successivt in. Besökarna samlade ihop sina medhavda familjemedlemmar, husdjur och prylar och började dra sig mot bilarna. Men många stannade kvar lite längre än vanligt. Det var som om man inte riktigt ville åka hem. Man njöt av finvädret och promenerade runt och tittade extra på det vackra Norns Bruk.

Vid pennan Bengt-Erik Johansson

 

Till sidans början