Midsommar 2014

Det blev midsommar igen, jag kunde tyvärr inte vara med, men har intervjuat flera deltagare, både föreningsmedlemmar och vanliga gäster för att höra så mycket som möjligt om firandet. Dessutom har jag fått tillgång till ett stort antal fina fotografier, tagna av två duktiga fotografer, Annika Chef och Camilla Larsson, medlemmar i föreningen.

Midsommarfirandet började traditionsenligt med samling i Norns kapell. Gudstjänsten hölls av församlingsprästen Gunnar Lundell, som höll en medryckande predikan. Psalmer sjöngs och instrument spelades, på dragspel spelade vår kantor Anders Lindström och musikläraren Anna Karin Kilander spelade fiol, vars morfar varit kyrkvärd i Norn en gång i tiden, nämns bara som en liten kuriosa.

Vädret var tämligen kyligt tyvärr, men uppslutningen var mycket god ändå. Bussen från Hedemora samlade ihop pensionärer från äldreboenden och alla andra intresserade och bjöd på turen till midsommarfesten i Norn. Publiken för övrigt bestod av båda unga och gamla, närboende och långväga ifrån som vanligt. Antalet uppskattades till omkring 500-600 hundra deltagare, som kan räknas som rekord.

Festligheterna började med den pampiga flaggparaden. Intåget leddes av Avesta Folkdanslag tätt följd av Sören Bergman bärande på föreningens egen flagga.

Den vackert blomsmyckade majstången restes med hjälp av Stora Norns Sportstugeförening. Publiken uppskattade den vackra majstången och applåderade varmt. bild1 bild2

Föreningens kassör Sören Bergman höll ett kort tal, han tackade föreningens medlemmar som arbetat med majstången och tackade även Stora Norns Sportstugeförening för den lyckade resningen av majstången. bild4

Därefter följde dans kring majstången. Avesta Folkdanslag underhöll med både sång och dans. Efter uppträdandet blev det dans och lekar för alla som ville. Den duktiga lekledaren, fick många att delta i dansen så att det blev två stora ringar av glada barn och vuxna som dansade kring majstången. bild5

En ung midsommarfirare! bild7

Magasinmuseet var välbesökt. Där visades bildspel, förutom ”Brukspatron på Norn”,”Timmerflottning genom Norns Bruk” visades två nya filmer, nämligen ”Jägmästare Alexandersson visar Norn” och ”Helmer Nornsjö som guidar i Norn”.

De välpåpälsade publiken uppskattade serveringen av både det varma kaffet som det generösa portioner kolbullarna. bild8

Väl mött nästa år!

 

Till sidans början