Midsommar 2013

Midsommarfirandet startade med gudstjänst i Norns kapell.


Förberedelserna för midsommarfirande gjordes av lojala, arbetsamma styrelse- och föreningsmedlemmar som plockade blommor, björkkvistar och gjorde vackra kransar och långa lövgirlander att smycka majstången med.
bild1
Medlemmar i arbetstagen


Midsommar firades traditionsenligt. Intåget med flaggor till Majstångsplanen leddes av Avesta Folkdanslag tätt följd av vår förening.

bild2

Inmarsch


Sedan följde spelmän, folkdansare och Stora Norns Sportstugeförening som på ett säkert och smidigt sätt reste majstången.
bild3
Nästan på plats


Publiken uppskattade den vackra majstången och applåderade varmt. Avesta Folkdanslag underhöll med både sång och dans för att sedan leda dansen och lekarna kring majstången..
Som en jämförelse till dagens midsommarfirande kan vi se här nedan hur en midsommarfirande såg ut förr i tiden i Norn. Skillnaden är minst sagt stort. Bilden är från omkring 1920-talet.  
bild4
Midsommar i Norn 1920


Rolf Johansson höll tal och berättade om föreningens arbete både om glädjeämnena och om svårigheterna för att avslutningsvis utbringa ett leve för sommaren. Fotograf Bengt Säll filmade firandet som sedan visades i lokal TV.

Föreningens bildspel visades på Skolmuseet eftersom det fattades el i Magasinmuseet. Bildspelen har numera utökats, förutom ”Brukspatron på Norn”,
”Timmerflottning genom Norns Bruk” visar vi två nya filmer, nämligen ”Jägmästare Alexandersson visar Norn” och ”Helmer Nornsjö som guidar i Norn”.

Det var stor åtgång på de förtäringar som Rune Holst serverade som kolbullar och kaffe.

 Midsommarfirandet i Norn är alltid populärt och välbesökt. Antalet besökare uppskattades i år till drygt 500 personer.

 

 

Till sidans början