Midsommar 2012

Det är en gammal tradition i Norn att midsommar firas på midsommardagen. I år var dessutom vädret perfekt för en utflykt till Norn som var inbäddad i skir grönska och sommarens alla blomster. Att ovanligt många kom till föreningens firande kan ha berott på - förutom vädret - att Visit Dalarna, den nya informationskanalen, och föreningens hemsida Norn.nu har lyckats bra att saluföra evenemanget.

Midsommarfirandet startade med gudstjänst i Norns kapell som vanligt. Förutom predikan fick vi höra fiolspel, orgelmusik och vacker sång.

Efter gudstjänsten flyttade vi ut till slänten där majstången väntade på att bli rest. Där satt redan många, både gamla och unga med sina medhavda picknickkorgar, medan barnen sprang omkring i väntan på att fastligheterna skulle börja.

Efter intåget med föreningens flagga följde majstångsresningen som gick snabbt och galant tack vare Stora Norns Sportstugeförening 20-manna starka lag.

Avesta Folkdanslag underhöll med gammal folkmusik och hade även dansuppvisning, för att sedan leda dansen och lekarna kring majstången.

Magasinmuseet var också välbesökt. Föreningens nya Mediecenter lockade många, för där kunde man se bildspel om patron Gahn och hans familj. Detta blev möjligt genom att syskonen Elisabeth och Henrik Gahn, barnbarnsbarn i rak nedstigande led till Reinhold Gahn, har gett bildmaterial och dagboksanteckningar till Rolf Johansson som kunde sammanställa materialet till två bildspel, nämligen

• ”Brukspatron på Norn”
• ”Timmerflottning genom Norns Bruk”

Syskonen har också medverkat till att bildmaterialet kan visas för allmänheten genom en generös penninggåva till uppbyggnaden av Mediecentret. Mer om syskonparet kan ni läsa på hemsidans Berättelser/Skrönor.

Det var stor åtgång på de förtäringar som kunde köpas, som till exempel, kaffe med dopp, glass, kolbullar med lingondricka, korv med bröd och hamburgare.


Tålmodig väntan på kolbullarna

Midsommarfirandet i Norn är mycket populär och alltid välbesökt. Antalet besökare uppskattades i år till drygt 600 personer.

Till sidans början