Midsommar 2011

Det är en gammal tradition att fira midsommar i Norn och att fira den på midsommardagen.

Midsommarfirandet startar med gudstjänst i Norns kapell. I år höll Susanna Bränhammar en lättsam och positiv predikan om att vi, var och en av oss, är ett underverk som behövs – och vem blir inte glad av att höra sådant.Sedan fick vi också höra vacker sång framfört av Emma Lindgren följsamt ackompanjerad av organisten Lennart Bengtz.Traditionen har förts vidare av Föreningen Norns Bruks Vänner som anordnar midsommarfirandet. Majstångsresningen 2011 startades med flaggparad. Föreningens nya flagga bars in på festplatsen av föreningens kassör, Sören Bergman, åtföljd av en 22-man strak grupp.Majstångsresningen gick galant, tack vare Stora Norn Sportstugeföreningens försorg.

Avesta Folkdanslag underhöll med folkvisor och gammal folkdanser. Sedan var det dans och lekar för barn och vuxna kring stången allt i glädjens tecken.Det var stor åtgång på de förtäringar som kunde köpas under dagen. Kaffe med dopp, kolbullar med lingondricka, korv med bröd och hamburgare.

Midsommarfirandet i Norn är mycket populärt och alltid välbesökt. Antalet besökare uppskattades i år till omkring 500-600 hundra trots att vädret inte var det bästa. Tillströmningen kan delvis ha berott på att tidningen Expressen nämnde Norns midsommarfirande i positiva ordalag i sin semesterkatalog.Våra duktiga medlemmar, Inger Johansson, Kerstin Ahston, M. Johansson lämnade över resultatet av insamlingen till kassören.Till sidans början