Bengt- Erik Johansson berättar om besöket från

Inner Wheel Ludvika

En grupp kvinnor från Inner Wheel i Ludvika besökte Norn den 29 maj och blev guidade av Nornbon Tommy Arvidsson under en långpromenad genom bruket. Inner Wheel är anslutet till Rotaryorganisationen och beskriver sig som ett världsomspännande betydelsefullt kvinnligt nätverk som verkar för vänskap, hjälpsamhet och ökad internationell förståelse.

De 16 besökarna uppskattade besöket mycket och var imponerade av atmosfären och den välbevarade miljön på Norn.

Som extra krydda kan nämnas att en av besökarna, Annmarie Gunnarsson är författare till den nyligen utkomna boken "Slaggsten & slagghus - unika kulturskatter" där ett antal slaggstensbyggnader från olika delar av landet beskrivs till vackra foton av Peter Nyblom. Två av byggnaderna på Norn finns med i boken nämligen Kraftstationen och Frankrikesmedjan. Båda intressanta som slaggstenbyggnader, men på olika sätt.

Boken finns att bläddra i på Norns bruksmuséeum. Den har skänkts till föreningen av åldersnestorn Sven Andersson i Leksand.

Inner Wheel Ludvika.

 

Till sidans början