Nya infotavlor på Norn

Lagom till midsommar kom två nya informationstavlor upp på Norn.

Den ena var en komplettering till de tavlor som redan finns vid Knapptjärn och handlade om hur man sprängde i berg i forna tider. Tavlan är placerad ett stycke bort från själva gruvan vid gångbron in till ruinerna efter den gamla krutkällaren. Som sig bör var källaren placerad på betryggande avstånd från själva gruvanläggningen. Om det skulle smälla så skulle explosionen inte skada gruvan eller de arbetare som befann sig där.

Den andra skylten är placerad vid Nya Herrgården på den plats där den gamla sägenbjörken eller sjubjörken, som den också kallades, stod. Björkens sista stammar bröts vid en storm i juni 2017, som vi redan tidigare berättat här på hemsidan. Men nu kan man alltså läsa om björken och den skröna som är förknippad med den på den nya skylten.

Bengt-Erik Johansson

Till sidans början