Bengt- Erik Johansson berättar om

Höststädning och reparationer på Norn

Söndagen den 24 september var en av dessa dimfuktiga dagar som talar om för oss att sommaren är slut och att det blir höst även detta år. Men det var också en dag fylld av arbete. Norns Bruks vänner ställde till med höststädning på Norn och ett femtontal personer - föreningsmedlemmar och Nornbor - hörsammade kallelsen och samlades vid klockstapeln på utsatt tid kl 9.00.

Ordförande Jan Karlsson delade ut arbetsuppgifter. För ordningens skull och för att skapa ett gott samarbetsklimat för framtiden hade han kollat upp med interrimsstyrelsen för den blivande Nornsamfälligheten vilka uppgifter som var mest angelägna. Den här gången koncentrerades krafterna på att dels röja bort sly och småträd som skymde vyn över Dammsjön från Kanalbron, dels ta ner och rulla ihop de stängseltrådar som var uppsatta lite överallt på bruket som minne av de hästar som tidigare var stallade här.

Resultatet blev ett öppnare och mer promenadvänligt Norn och en ny, jättevacker utsikt över Dammsjön.

Monica Johansson släpar sly vid röjningen mot Dammsjön

Och det repareras för fullt.

Avstyckningarna av de nya fastigheterna på Norn är klara även om brukssamfälligheten ännu inte är bildad. Men resultaten av nyordningen har inte låtit vänta på sig. Just nu hamras och slamras det på många håll på bruket. De nya ägarna rustar sina hus och röjer bort den slydjungel som successivt brett ut sig och dolt mycket av industriminnet Norn. Så har det t ex blivit mycket ljusare upp mot Tuppenhov och Biblioteksbyggningen syns på ett mycket bättre sätt än tidigare.

Mats Eriksson justerar in den kraftiga nya takstocken i Smedbyggningen

I Smedbyggningen är de nya ägarna i färd med att reparera och byta ut de gamla takstockarna som tagit skada av att regn och fukt läckt in under många år. Och Gamla skolan har fått nytt tak med rejält undertak och takpannor som står emot regn och snöblask mycket bättre än tidigare.

Gamla skolan får nytt tak

Mer reparationer och mer uppröjning är på gång. Norn sjuder numera av liv och verksamhet.

Välförtjänt kaffepaus i Brudkammaren

 

Till sidans början