Bengt- Erik Johansson berättar om

Geocahing längs Ryssleden

För en tid sedan hade jag nöjet att följa ett par av mina barnbarn, Viktor och Gustaf, på geocaching längs Ryssleden vid Hult och Finngården söder om Norn.

Geocaching kan enklast beskrivas som en modern variant av skattjakt med hjälp av internet och GPS. Den som geochachar söker gömda skatter, s k cacher som placerats ut på olika ställen längs en bana eller ett spår. Cachernas koordinater kan hämtas på internet och som regel finns det även ett sökord som hjälper en att leta på rätt ställe.

En cache består av en behållare, som är gömd på ett sådant sätt att en geocachare kan hitta den, medan andra normalt inte gör det. När man hittat cachen skriver man sitt namn i en logg och lägger tillbaka alltsammans på samma ställe. Sedan går man vidare och söker nästa.

Viktor kollar loggen vid en av cacherna

Längs Ryssleden har någon lagt ut ett spår med inte mindre än 22 cacher och det redan för c:a tre år sedan. Mina barnbarn hade letat upp koordinaterna och vi begav oss av längs leden. Jag ska inte här berätta var cacherna fanns, men vi hittade allesammans. Vissa dock först efter intensivt letande. Och vi kunde konstatera att ganska många redan har varit ute och sökt. Det fanns ett tjugotal namn inskrivna i loggarna.

Vädret var behagligt och det var en skön vandringstur. Ryssleden passerar många vackra och intressanta platser med gamla torpgrunder, kolbottnar och gruvhål. Alla väl beskrivna och förklarade på skyltar som satts upp av Norns Bruks vänner eller föreningen Arbete och Kultur. Det finns även flera rastplatser som inbjuder till fikapaus. Tyvärr har skogsavverkningar stökat till det på några ställen men det gick ändå att ta sig fram.

Det finns också flera inbjudande rastplatser

Även om man inte geocachar erbjuder Ryssleden så mycket intressant att en tur varmt kan anbefallas. Ta bara med bra vandringsskor och oömma kläder. Som hjälp finns en beskrivning av leden att hämta i en brevlåda vid utgångspunkten vid Hult.

 

Till sidans början