Backängsladan får nytt tak

berättat av Bengt-Erik Johansson

Backängsladan ett stycke in i skogen söder om Hult har länge varit illa medfaren av väder och vind. Det gamla pärttaket och det plåttak som fungerat som skydd har en lång tid varit murket och upprostat. Men nu räddas ladan.

Hedemora kommun anslog medel till ett nytt plåttak och medlemmar i Föreningen Norns Bruks Vänner är nu i full gång med att byta ut taket. Arbetsinsatserna har bestått i rivning av det gamla taket, materialtransporter genom skogen och sist men inte minst bygge av det nya taket. Under reparationen har också nya stockar måst läggas in i ryggåsen och även nertill mot marken där fukt och insekter förstört träet. Ladan har också lyfts och rätats upp då ett av hörnen under årens lopp sjunkit ner i marken.

Byggbasen Lennart Stam i full färd med takarbetena.

Byggbas har varit Lennart Stam och arbetsinsatser av olika slag har gjorts av Jan Karlsson, Bengt-Erik Johansson, Jan-Erik Johansson och Sören Bergman.

Backängsladan har avvänts för att torka och förvara hö. Höet har tagits vid slogtäkten Backänget alldeles bredvid ladan men troligen också från näraliggende myrar. Backängsladan tillhörde ursprungligen Dammtorpet vid Norndammen men togs senare över av Finngården. Höladan vid Backänget är historiskt belagd genom en värdering av Norns bruk år 1700, men det har naturligtvis funnits en hölada på platsen redan tidigare.

Nu är den drygt 300-åriga ladan räddad för minst 100 år till.

Till sidans början