Avtal mellan NBV och samfälligheten

Förord
Förändringar sker överallt inte bara i den stora världen utan även i den lilla, och den har till och med nått vår förening i Norn. Det är kanske välkänt för flesta av er numera, att ägarförhållandena förändrades i Norn. En del fastigheter har köpts av privat personer. Hur påverkar det vår förening, kan man undra? Det har skrivits ett nytt avtal den 5 oktober 2018 mellan föreningen och Samfällighetsföreningen som den nya ägargruppen kallas, som kommer att reglera detta.

Kortfattad kan man säga att situationen i Norn inte kommer att förändras nämnvärt, men här nedan kan ni läsa en förkortad version av avtalet skriven av Bengt-Erik Johansson.


Nytt avtal mellan Norns Bruks Vänner och Norns Bruks Samfällighetsförening

Från början av 2018 ägs och underhålls de allmänna delarna av Norns Bruk av Norns Bruks Samfällighetsförening. I samfälligheten ingår ägarna till de fastigheter som styckades av under 2017: Gamla herrgården, Gamla Skolan, Timmerbyggningen, Skomakarbyggningen, Smedlängan, Biblioteksbyggningen och Nybygget. De fastigheter som tidigare styckats av från den gamla grundfastigheten ingår inte i samfälligheten. Tidigare ägaren Norns Bruks AB ansvarar inte längre för bruket.

Med anledning av ägarbytet och de nya förutsättningarna för skötseln och underhållet av bruket har ett nytt avtal träffats mellan Norns Bruks Vänner och de nya ägarna i samfällighetsföreningen. Avtalet reglerar de rättigheter Norns Bruks Vänner har för att bedriva hembygdsverksamhet på brukets områden och i brukets lokaler.

Avtalet innebär i grova drag att de rättigheter Norns vänner haft gentemot tidigare ägare behålls i huvudsak oförändrade, i vissa fall något förstärkta. Man behåller rätten att anordna midsommarfirandet och Norndagen samt att bedriva museiverksamhet och guidade visningar av bruket. Man får också sälja skrifter och annat Nornmaterial på bruksområdet samt ta upp kollekt och inträde i samband med olika arrangemang.

När det gäller tillgången till och användandet av lokaler har vissa förändringar gjorts. Norns Bruks Vänner har fått rätt att disponera hela bruksmagasinet, även nedervåningen för museiverksamhet m m. Dessutom behåller man rätten att bedriva museiverksamhet i vagnslidret, både på övervåningen och i den öppna delen på markplanet. Föreningen får också rätt att använda del av kontoret i Brudkammaren samt vid behov möteslokalen för intern föreningsverksamhet.

Norns Bruks Vänner lämnar kontorslokalen i Biblioteksbyggningen liksom rätten att nyttja Tuppenhov.

Avtalet gäller i sju år och förlängs därefter med ett år i taget om det inte sägs upp dessförinnan. Föreningen har dock rätt att använda Bruksmagasinet och vagnslidret under 25 år oavsett om avtalet förlängs eller inte.

När det gäller skolmuseet ska nytt avtal tecknas direkt med ägarna till Gamla skolan. Samfällighetsföreningen äger inte skolan och kan därför inte teckna avtal som berör den eller verksamheten i skolan.

 

Till sidans början