Rapport från årsmötet 2017

Föreningen höll sitt 37:e årsmöte i skolbyggnaden den 8 juli 2017. Här nedan återges några av de viktigaste punkterna från mötet.

Innan årsmötet började talade ordförande om att vår tidigare ordförande Sven-Gunnar Carlsson, har avlidit under 2017. Vi minns honom och andra medlemmar som lämnat oss sedan förra årsmötet och är tacksamma för deras insatser för föreningen. Det hölls en tyst minut för att hedra dem och alla andra som avlidit under året.

Efter den hälsade ordföranden Jan Karlsson de närvarande välkomna och öppnade årsmötet. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Jan Karlsson och den ekonomiska rapporten av Sören Bergman. Av den ekonomiska rapporten framgick att verksamheten visade överskott, vilket beror på att föreningen haft en person sysselsatt av AF. Detta är dock av övergående karaktär vilket betyder att i fortsättningen måste föreningen räkna med sämre ekonomi. Årsmötet bestämde att medlemsavgiften skall vara oförändrad, 150 kronor per person och år. Verksamhetsberättelse och bokslut fastställdes av årsmötet. Årsmötet valde styrelse genom omval av tidigare styrelseledamöter. Styrelsens uppsättning med e-postadresser och mobil nummer kan ni läsa under fliken Styrelsen på hemsidan.

Ordföranden informerade om händelser av betydelser under året:

 • Inger Johansson och Lisbeth Lundin har i föreningens namn, arrangerat kyrkkaffe på Kristihimmelsfärdsdagen i Norns kapell tillsammans med bruksägaren
 • Sören Bergman och Bengt Wester har guidat Svenska Bergsmannaföreningens medlemmar
 • Midsommarfirandet arrangerades av föreningen
 • Knapptjärnprojektet med ny vandringsled färdigställts och har invigts av kommunalrådet Ulf Hansson. Tyvärr inkluderas inte vändbrottet inom projektet där vi ännu väntar på besked från Jordbruksverket
 • Backängsladan efter Ryssleden har renoverats
 • Ny skrift tagits fram, Norns Kapell - Vår kyrka. Hedemora-Garpenbergs församling har svarat för tryckningskostnaden
 • Städning och upprensning på museerna har utförts
 • Jan-Erik Johansson har reparerat lederna
 • Stora Enso/Bergvik har avverkat skogen runt Trippensberg, vilket medför att naturstigen f.n. inte kan nyttjas.
Jan Karlsson framförde tack till:
 • Jonas och Marie Ericsson för upprensning runt hyttan och prästgården
 • Monika och Bengt-Erik Johansson för skötseln av kyrkogården
 • Eva Krasnai och Peter Chef-Johansson för arbetet med hemsidan
 • Årsmötet framförde ett tack till styrelsen för kaffe och bröd som vi bjuds på efter årsmötet
 • Kerstin Bäck och Lennart Svensson framförde ett tack till styrelsen för det arbete den utfört under det gångna året och önskade Jan och den nya styrelsen lycka till inför det kommande året vilket hela årsmötet instämde i
 • Styrelsemedlemmen Jonas Ericsson berättade om de planer som finns om hur Norn skall leva vidare. Ärendet hanteras av Lantmäteriet och Hedemora kommun och den nya fastighetsbildningen förväntas vara klar i höst. Då har 8 nya fastigheter bildats och fått nya ägare. Gamla herrgården, garaget vid herrgården, skolan, timmerbyggningen, skomakarbyggningen, nybygget (det nedbrunna), smedbyggnaden och biblioteksbyggningen
 • Resterande byggnader kommer att ingå i en samfällighet som nu har valt en interimsstyrelse.
 • Föreningens roll är en förutsättning för den nya fastighetsbildningen och kommer att förändras
 • Under hösten kommer samråd att äga rum mellan de olika intressenterna.
 • Årsmötet uttryckte sin tillfredställelse över den nya lösningen på ägandefrågan i Norn.

Årsmötet avslutades.

Efter årsmötet höll Göran Hellgren ett uppskattat anförande om Malmlingdragspel, Magdeburgare och andra instrument. Tillsammans med Anna Karin Kyhlander framförde de nornlåtar.

Till sidans början