Rapport från årsmötet 2015

Föreningen höll sitt 36:e årsmöte i Skolmuseet lördagen den 4 juli 2015. Här nedan återges några av de viktigaste punkterna från mötet.

Ordföranden Inger Johansson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna. Förutom föreningens medlemmar, som uppgick till ett 20-tal var två journalister från Dagens Nyheter närvarande.

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden, den ekonomiska rapporten föredrogs av kassören. Av dessa rapporter kunde årsmötet konstatera att verksamheten visar en stor överskott för räkenskapsåret, vilket var glädjande. Därefter beviljade årsmötet styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.

Nästa viktiga punkt på dagordningen var val av ny ordförande, som blev enligt valberedningens förslag, Jan Karlsson, boende i Norrhyttan. Det blev också nyval av sekreterare, som blev Bengt Wester, boende i Säter.

Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr, dvs oförändrad avgift per år och per person.

Inger Johansson informerade om händelser som har skett under året av betydelse:

  • Föredrag om "Norns järnbruksverksamhet" som hölls av Rolf Johansson på Hedemora Bibliotek var välbesökt och informativt.

  • Inger Johansson har i föreningens namn, tillsammans med bruksägaren, arrangerat kyrkkaffe i Norns kapell på Kristihimmelfärdsgdagen, som var välbesökt och uppskattat.

  • Sören Bergman och Tommy Arvidsson har guidat släktföreningen Tersmeden vid deras besök i Norn.

  • Midsommarfirande hölls traditionsenligt på midsommardagen genom föreningens försorg. Trots det dåliga vädret kom ca 500 personer.

  • Eva Krasnai i samarbete med Sören Bergman och Rolf Johansson tagit fram en ny broschyr med titeln "Nornfolk berättar" baserad på intervjuer gjorda med folk med nära anknytning till personer som bott och arbetat på Norn.

Den avgående ordföranden framförde tack till personer som har utfört arbeten som till exempel rensning av sly kring museerna, hyttan, prästgården och skötseln av kyrkogården. En tack riktades även till Eva Krasnai och Peter Chef Johansson för arbetet med hemsidan.

Bengt Wester rapporterade att det föreligger planer på att slutavverka skogen kring Norns Bruk. Styrelsen bordlade ärendet tillfälligt.

Årsmötet framförde tack till styrelsen för det arbete den har utfört samtidigt som den avgående ordföranden Inger Johansson och styrelseledamoten Lennart Stam avtackades. Årsmötet önskade den nya styrelsen lycka till inför det kommande året.

Årsmötet bestämde att medlemsavgiften skulle vara oförändrad 100 kronor per år och person.

Övrigt:
I samband med årsmötet höll Rolf Johansson ett föredrag med rubriken "En pionjärfamilj i Norn - 300 års jubileum".

Dagens Nyheters journalist och fotografs närvaro på årsmötet ingick i en studie. Den gamla typen av föreningar tappar medlemmar har man konstaterat, varför undrade man? Och vad kommer i dess ställe? Resultatet av deras undersökning kunde vi läsa om söndagen den 16 augusti i tidningen och även se bilder på några av våra styrelseledamöter. Kontentan av den långa artikeln var, som även handlade om andra föreningar, att den gamla föreningsformen ersätts av nya spontana, mer flexibla engagemang. Folk vill inte binda upp sig till bestämda dagar, men ställer upp ideellt och frivilligt till tillfälliga insatser som till exempel Missing People.

Till sidans början