Rapport från årsmötet 2013

Föreningen höll sitt 34:e årsmöte i Skolmuseet lördagen den 6 juli 2013. Här nedan återges några av de viktigaste punkterna från mötet. Vice ordföranden Jan Erik Johansson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna och presenterade museilektor Örjan Hamrin som skulle hålla föredrag om konstnären Johan Ahlbäck.
arsm1
Örjan Hamrin

Varför är Johan Ahlbäck intressant för oss? Patron Gahn i Norn upptäckte en vaken och intelligent pojke, sonen till en arbetare, och gav honom möjlighet att läsa böcker, titta i konstböcker i herrgårdens bibliotek. Den pojken var den blivande konstnären Johan Ahlbäck (1895-1973).

arsm2

Örjan Hamrin i berättartagen

Ahlbäcks far arbetade i Nornskogarna och sedan på Valsverket i Smedjebacken. Där fick den 8 åriga pojken också jobb som lärling. Han registrerade hur arbetarna rörde sig när de utförde sina sysslor och la allt på minnet. Denna kunskap hade han stor nytta av senare när han började teckna och måla.

Örjan Hamrin berättade utförligt om konstnärens livsöde och visade många bilder. Vi fick veta att han tecknade först i tusch för att sedan övergå till olja. Hans återkommande motiv var arbetare och hästar och alltid i kraftfulla rörelser.

arsm3

arsm4

En tidig bild på Örjan Hamrin med konstnären

Han hade ett brinnande intresse för att teckna men det var svårt för en valsverksarbetare att utbilda sig till konstnär på den tiden.
Han gavs sig inte, han kämpade på, studerade på Hermods för att slutligen komma in på Konstakademien. Det tog många besvärliga år, men till slut blev han en erkänd konstnär.

arsm5

Lyssnande åhörare

Vill Du veta mer om honom gör ett besök i Smedjebackens museum.

Efter föredraget fortsatte årsmötet med de sedvanliga punkterna.
Till mötets ordförande valdes Rolf Johansson till sekreterare valdes Inger Johansson.
arsm6
Rolf och Inger Johansson


Vice ordföranden Jan Erik Johansson redogjorde för innehållet i verksamhetsberättelsen, vilket godkändes, och berättade följande

- Det blev inget kyrkkaffe efter högmässan i år på Kristi Himmelsfärdsdagen på grund av osäker tillgång till kapellet där kyrkkaffet serverades de senaste åren

- Midsommar firades traditionsenligt, majstången restes med hjälp av Stora Norns Sportstugeförening. Avesta Folkdanslag underhöll med både sång och dans. Som vanligt var midsommarfirandet välbesökt, cirka 500 personer och publikens bidrag var generös

- Föreningen har även i år haft en projektanställd för en begränsad tid. Hans arbete bestod dels av en mycket välbehövlig upprustning av föreningens fem vandringsleder och dels av att samla in material om de olika lämningarna och framställa informationsmaterial i syfte att förmedla kunskap till allmänheten

- Föreningens bildspel har visats i Skolmuseet på grund av att Magasinsmuseet inte har haft tillgång till el

- Det är nu andra året som föreningen visar bildspel på storskärm och har dessutom utökat sin repertoar. Förutom ”Brukspatron i Norn” och ”Timmerflottnig genom Norns Bruk” visades nya filmer som ”Jägmästare Alexandersson visar Norn” och ”Helmer Nornsjö som guidar i Norn”

- Avgående styrelseledamoten Kristina Allpére avtackades med vackra ord för nedlagt arbete i styrelsen och fick ta emot blommor.


arsm7Kristina Allpére tar emot blommor  


- Kassören Sören Bergman redogjorde för det ekonomiska läget, vilket ser tillfredsställande ut, med  cirka 220 betalande medlemmar. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

- Valberedningen föreslog Inger Johansson till ny ordförande, årsmötet valde Inger Johansson till ordförande för ett år. Omval har skett av styrelsens övriga ledamöter, Rolf Johansson som tidigare varit ersättare valdes till ordinarie ledamot tillika förhandlingsansvarig, ny ersättare blev Kerstin Ahston. Styrelsen, klicka här
arsm8
Inger Johansson valdes till ordförande
arsm9
Kerstin Ahston (stående) valdes också in i styrelsen


- Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skulle vara oförändrad, 100 kr per person och år.

- Annika och Bengt Wester framförde ett varmt tack till styrelsen för all nedlagt arbete för brukets bästa.
arsm10
Paret Wester, Bengt (stående) och Annika (sittande)
arsm11
Det bjöds på kaffe, te, smörgås och hembakad kaffebröd.
Det smakade bra!
Årsmötet avslutades därmed.

Till sidans början