Rapport från årsmötet 2009

Föreningen firar 30-års jubileum i år!

Föreningens årsmöte hölls en vacker söndagseftermiddag den 5 juli på Tuppenhov för ett tjugotal medlemmar. Rolf Johansson valdes för att leda årsmötet.

Föreningens ordföranden inledde mötet med att läsa upp verksamhetsberättelsen, sedan följde de föreskrivna punktera som sig bör. En av viktigaste uppgifterna årsmötet har är att välja ny ordförande. Valberedningen föreslog omval av Annika Wester, årsmötet valde Annika Wester till Föreningens ordförande för ytterligare ett år.

Den nya styrelsens sammansättning kan ni läsa på hemsidan under rubriken ”Om föreningen”. Gå längst ned på sidan ”För presentation av styrelsen och tryck på - Klicka här.

Även medlemsavgiftsfrågan är viktigt för medlemmarna. Beslut tagits att avgiften skall vara oförändrad, 100 kronor per år och per person även för nästkommande år.

Ordföranden föreslog – efter att de sedvanliga årsmötespunkterna har klarats av - att följande ämnen tas upp:

  • stadgeändringar
  • hemsidan
  • bruna skyltarna
  • uppdatering av museisamlingar
  • hedersmedlemmar

Till sidans början

Stadgeändring
Den viktigaste ändringen har skett på § 1. Den nya texten lyder ”att väcka intresse för Norns bruk” som ersätter den gamla skrivningen.

Hemsidan
Föreningen har öppnat sin nya hemsida den 1 mars 2009. Styrelsen uttryckte sin tacksamhet genom att överlämna en bok till Eva Krasnai och en souvenir till Peter Chef Johansson vilka har tagit fram och arbetar med hemsidan.

eva-ordf
Ordföranden och Eva Krasnai

peter-ordf
Ordföranden och Peter Chef-Johansson

De bruna skyltarna
Under år 2009 har de bruna skyltarna som visar vägen till Norns Bruk blivit uppsatta. Föreningen har arbetat hårt för detta och är stolt över att det lyckades – de är de enda bruna skyltarna i Hedemora kommun.

nornskylt
Alla vägar bär tillNorn!?

Till sidans början

Uppdatering av museisamlingar
Samarbetet som inleddes förra året med Dalarnas hembygdskonsulenter har avancerat framåt. Jan-Erik Johansson har utsetts till projektledare och har fått vägledning av konsulenter hur arbetet skall bedrivas med tanke på urval och märkning av föremålen. Det praktiska arbetet skall inledas till hösten.

Hedersmedlemmar
Ordföranden föreslog att Sven och Maj-Brith Andersson, numera hemmahörande i Leksand skulle bli hedersmedlemmar, vilket årsmötet godkände.

Sven Andersson är född och uppvuxen i Norn varför han är väl förtrogen med hur livet har varit förr i tiden. Han har generöst delat med sig sina kunskaper och även skänkt många fina, gamla handlingar och fotografier till föreningen.

Ett diplom om hedersmedlemskap kommer att överlämnas som ett bevis på Föreningens uppskattning för deras mångåriga och engagerade medlemskap. Med anledning av 30-års jubileum bjöd föreningen på kaffe och tårta som deltagarna tacksamt inmundigat.

vimmel
Vimmel från 30-års firandet.

Till kaffet höll Inger Johansson, Säter, tidigare mångårig ordförande för Föreningen en kortfattad föreläsning om föreningens historia.

Inger Johansson
Inger Johansson, en aktiv föreningsmedlem

Inger har dessutom dokumenterat utställningen med fotografier och sammanställningar. utställning
Dokumentation och utställning

Hon passade även på att framföra ett varmt tack till styrelsen för dess arbete under det gångna året.

Andra frågor som diskuterades var

Besöksvärdar
Föreningen fortsätter med att ha besöksvärdar varje dag under sommarmånaderna. Deras namn och telefonnummer kan ni läsa dels här på hemsidan under punkten ”Om föreningen” Besöksvärdar, och dels på föreningens anslagstavla på Bruksgatan på Klensmedjans fasad i Norn.

Vattenvägar
Rolf Johansson berättade om att föreningen fortsätter att bearbeta länsstyrelsen för att de skall verka för att vattenvägarna genom Norn skall bli så bra, att eventuell översvämningsrisk elimineras.

Slutligen berättade ordföranden Annika Wester att midsommarfirandet gick med en liten vinst i år. Annika tackade alla som har hjälp till och därmed var årsmötet avslutad.

Till sidans början