Rapport från årsmötet 2008

Regnet vräkte ned när mötet skulle börja, så medlemstillströmningen var tämligen blygsam, men ett tjugotal trotsade vädergudarna och kom till Tuppenhov.
Tuppenhov
Tuppenhov

Vad händer på ett årsmöte, ja det gamla vanliga. Val av ordförande som skall leda mötet, val av justeringsmän, val av sekreterare och så vidare.

Intressantare blev det när den "gamla" (avgående) ordförande Rolf Johansson, berättade om vad styrelsen har uträttat under det gångna året.

Och vad gjordes då? Faktiskt en hel del, verkade det som! Till exempel träffat avtal med Norns Bruk AB vad gäller byggnader som Tuppenhov, skolan, gamla biblioteket, vagnslindret, samt de två museibyggnaderna att bruka dem fritt under 15 år framåt.
Skolan
Skolan

Till sidans början

Avtalet ger också exklusiv rätt till föreningen att ordna Midsommardagsfirandet och den så kallade Norn-dagen den 10 augusti varje år.

Avtal har träffats även med kyrkan i Hedemora om ett mer generös öppethållande av kapellet, öppet varje dag mellan klockan 12.00-15.00.
Kapellet
Kapellet

Föreningen vill hjälpa de lokala företag som finns i Norn, därför överlåtit Tuppenhov till dem att använda lokalen till sina aktiviteter, som till exempel konfirmationsläger, konstnärsträffar, och inhysning av deltagare till ponnyläger.

Föreningen har också upprättat ett rullande schema med besöksvärdar som finns tillgängliga varje dag och som kan visa runt och svara på frågor från besökarna. Förutom det finns det guidade visningar varje onsdag kl 14.00.

Samarbete har inletts med Dalarnas hembyggdskonsulenter beträffande föremålen i museerna. Målet med samarbetet är att göra museerna mer attraktiva och på så sätt öka besökfrekvensen i Norn.

Till sidans början

Föreningen deltar i flera andra projekt som till exempel 'Bergslagsbygd' som skall svara för bland annat vägvisning till Norn.

En första, uppskattad, kontakt har tagits med några närliggande föreningar, Larsbo, Norberg, Ingvallsbenning-Turbo och Vikmanshyttan för att ordna gemensamma aktiviteter.

Föreningens ansökan om namnändring har godkänts, så numera heter vi Föreningen Norns Bruks Vänner. Därmed har vi fått tillbaka ordet "vänner" i namnet vilket har efterfrågats.

Det beslöts också att medlemsavgiften skall vara oförändrad, 100 kronor per person och år.

Medlemslistor, båda beträffande adresser och betalningar har upprättats.

Föreningen har, med hjälp av gåvor från medlemmar, inrett ett litet kontor i gamla bibliotekshuset.

Under övriga frågor togs kommunikationsmastens vara eller icke vara upp. Mötet ansåg att detta inte var en fråga för föreningen.

Eventuell översvämningsrisk på Norn diskuterades också. Mötet kom fram till att föreningen bara kan bearbeta länsstyrelsen för att agera så att risken för framtida genombrott av vatten avvärjs.

Till sidans början

Den avgående ordföranden Rolf avtackades av den nyvalda ordföranden Annika Wester.
Nya ordföranden Annika Wester
Nuvarande ordf.Annika Wester och avgående ordf. Rolf Johansson

Dessutom hade flera deltagare spontant berömt den gamla styrelsen och dess ordförande, för ett väl utfört arbete. Rolf Johansson valdes in i styrelsen som ersättare med uppgift att vara kontaktman visavi, myndigheter och företag.

Glädjande nog har kredit och debet gått ihop i år, beträffande midsommarfirandet. Styrelsen vill tacka alla som har bidragit till det.

Slutligen beslöts att starta föreningens alldeles egen hemsida med adress: www.norn.nu. För innehållet svarar Eva Krasnai, styrelsemedlem, det tekniska utförandet görs av Peter Chef-Johansson, föreningsmedlem.

Till sidans början