Rapport över säsongens arbeten 2018.

2018 blev i mycket ett ovanligt år. En väldigt sen vår övergick med en gång till högsommar- värme. Efter en kortare period kring midsommar fortsatte värmen. Den bästa tiden blev hösten då det var gynsamt arbetsväder i stort sett november ut.

Ryssleden:

Leden märktes om med färgmärkning i dess hela sträckning i bägge riktningarna. Delar av leden märktes även med band.
Tyvärr bleknade färgmärkningen snabbt av sommarens ihållande solsken. Vid en koll i september så syntes knappt färgmärkningen på delar av leden. 2019 skall en annan färg med längre hållbarhet prövas. Dessutom skall ytterligare delar av leden bandas.

Skyltar:

2 nya informationsskyltar sattes upp. Den ena utefter vägen vid nya herrgården som informerar om Gahns björkar som skattade åt förgängligheten under 2017. Den andra utefter vägen till Knapptjärn som informerar om krutkällaren.

Knapptjärns gruvan:

Efter en väldigt lång väntan i hopp och förtvivlan blev det så äntligen klart att föreningen blivit beviljad bidrag till att renovera vändbrottet. Direkt efter midsommar rev undertecknad av det gamla skyddstaket som till större delen var i väldigt dåligt skick och Bengt Erik röjde en väg för att kunna köra in till vändbrottet. I början på juli kom timmermannen Kål Henrik med medhjälpare och sågade bort det dåliga virket på stödbenen.
Det var händiga och arbetsamma herrar som dessutom väckte viss upp-skattning hos den kvinnliga befolkningen på bruket. Det dröjde inte länge innan dom ersatt det dåliga virket och riktat upp konstruktionen. Som grädde på moset blev deras arbete därutöver billigare än förväntat. Inga glädjekalkyler där inte.
Jag inpregnerade hela konstruktionen med roslagsblandning därefter. Så var det då dags för att lägga på ett nytt tak. Det behövdes en hel del dividerande och funderande på olika varianter innan vi äntligen kom till skott. Det var nämligen inte möjligt att återskapa det gamla taket eftersom de virkesdimensionerna inte finns på marknaden. Taksättningen blev ett styvt jobb i hög värme och materialåtgången betydligt större än vi räknat med. Lennart Stam och Bengt Erik Johansson stod för den stora arbetsinsatsen med mig som hantlangare. När taket var lagt så strök jag på ett lager rödfärg på det och strök på ett lager roslags-blandning till på delar av konstruktionen. Så var det då dags för uppsnyggning av området. Om det kan jag säga att man fick gå väldigt mycket. Det sista som gjordes var att en plåtslagare tillverkade en ny takhuv som han även monterade. Takhuven fick en helt ny konstruktion, den gamla takhuven, som ligger kvar vid vändbrottet blev för liten och en ny likadan men större skulle inte passa på grund av den nya takkonstruk- tionen. Slutresultatet blev i allafall mycket bra. Under 2019 skall taket bestrykas ytterligare en gång med rödfärg. Eventuellt kommer vi att lägga på någon form av skydd utanpå de delar av stödbenen son står oskyddade nedanför taket men det är inte bestämt ännu.

Under året har vi också lagt på ännu ett lager grus på våra gångar till de olika informations-tavlorna.

Ett nytt bord med bänkar av betydligt kraftigare konstruktion än de som vi blev bestulna på 2017 har satts upp och än så länge fått vara ifred.

Bruket:

Den stora parkeringen före kapellet har städats av färdigt. Kommer under 2019 att snyggas till lite så att den kan användas fullt ut.

Det högra rummet under danslogen har städats ur färdigt. Används nu som utrymme för förvaring av tegel och byggnadsställning.

Allt virke som har funnits på olika ställen på bruket har samlats ihop och lagts upp på Torpar- ladugårdens loft, sorterat i olika dimensioner. De riktigt grova dimensionerna har lagts in under danslogen i utrymmet där hässjevirke förvaras.

På utedasset uppe vid Risbergsladugården har taket renoverats. Bytt ut dåligt tegel.

Torparladugården har kalkputsats. Den har även fått nya fönster och dåliga fönsterkarmar har bytts ut. De flesta fönstren förvarades i Nybygget när huset brann ned tyvärr. Så helt nya måste tillverkas.

Föreningens lokal i Bergströms, (biblioteksbyggnaden) har tömts och städats ur. Våra saker som skall finnas kvar har flyttats till Brudkammaren, där föreningen i fortsättningen disponerar ett rum som kontor. Detta efter ett lokalbyte med samfälligheten.

Föreningen har även flyttat en del saker från Tuppenhof eftersom vi lämnar även det huset enligt det nya avtalet. (Är inte riktigt färdigt ännu).

Röjningsarbeten har gjorts (ständigt pågående projekt) främst vid hyttan och bort mot kraft- stationen.

Den som besökt Norn och har ögonen med sig kommer att upptäcka att en del äldre stora träd har fällts. Många träd har börjat bli dåliga och utgör en fara främst för byggnader på bruket. Det mest iögonfallande är väl att det stora vårdträdet framför kapellet har tagits bort. Fler träd kommer att tas bort de närmaste åren.

Föreningen Norns Bruks Vänner gm Jan-Erik Johansson.

 

Till sidans början