En trotjänare lämnar över stafettpinnen.

Han var med redan 1979 då föreningen Norns Bruks vänner bildades. Han var också med och bildade Kultur och Arbete som slogs ihop med Norns Bruks vänner år 2002. Kultur och Arbete hade då jobbat med olika kulturaktiviteter i och omkring bruket under ett antal år. Men framförallt har han varit föreningens kassör. Och det har han varit sedan 1997 då han efterträdde Helmer Nornsjö på posten efter dennes bortgång samma år. Men han hade redan då varit med i styrelsen i cirka tio år.

Tjugoett år hann det således bli som kassör. Men vid årsskiftet 2018-2019 lämnade Sören Bergman stafettpinnen vidare till Jonas Ericsson.


Förenigen Norns Bruks vänner har under sina fyrtio år haft nio olika ordförande, men bara två kassörer. Från bildandet och fram till 1997 var det Helmer Nornsjö som skötte räkenskaperna och sedan dess har Sören Bergman gjort det. Och till yttermera visso är de båda herrarna släkt!

Sören har fler strängar på sin lyra och har inte minst jobbat mycket med muséet och guidningar av olika besöksgrupper på Norn. Han är dessutom en av de medlemmar som har de största lokalhistoriska kunskaperna. En verklig källa till kunskap om det gamla bruket.

Sören kvarstår som medlem i styrelsen och kommer därför även fortsättningsvis att medverka i föreningens arbete. Det är därför inte dags för någon formell avtackning, men föreningen vill ändå uppmärksamma bytet på kassörsposten och på detta sätt tacka Sören för ett utmärkt jobb under de 21 åren.

Bengt-Erik Johansson

 

Till sidans början