2018 - en Nornår är till ända

Med yrande januarisnö som sveper in det gamla bruket i en vit klädnad och gör skrivjobb inomhus till en lämplig sysselsättning är det dags att summera det gångna året på Norn.

Klockstapeln

Nornåret 2018 går till historien som det år då nya ägare tog över det gamla bruket och en nystart med upprustningar och underhåll inleddes.

Norns Bruks samfälligetsförening, tog i början av året över bruket efter Norns Bruks AB. Samfällighetsföreningen består av ägarna till de under 2017 avstyckade fastigheterna Gamla herrgården, Gamla skolan, Timmerbyggningen, Skomakarbyggningen, Nybygget, Smedbyggningen och Biblioteksbyggningen. Föreningen äger och underhåller de allmänna delarna av bruket med Kyrkan, Brudkammaren, Danslogen, Klockstapeln, Bruksmagasinet, Frankrikesmedjan, Tuppenhov, Hyttan och alla övriga hus samt de markytor som inte tillhör någon av de avstyckade fastigheterna. Till samfälligheten hör också de gemensamma anläggningarna för vatten och avlopp samt vägarna genom bruket.

Samfällighetsföreningen har under året inlett ett upprustningsprogram med syfte att säkra att de gamla byggnaderna inte far illa utan kan stå kvar många år ännu. Under 2018 har Andelsladugården fått nya fönster som ersättning för de som förstördes då det s k Nybygget brann ner vintern 2012. Fönstren var lagrade i Nybygget för reparation och försvann i lågorna. Taket till Danslogen, som läckte på flera ställen, har reparerats och den gamla gångvägen utefter kanalen fram till dammluckorna har återställts så att det nu åter är möjligt att följa kanalen i hela dess sträckning. Dessutom har avloppsanläggningen reparerats och vägen genom bruket försetts med nytt slitlager. Slyröjning har pågått kontinuerligt och en förnyelse av trädbeståndet, med fällning av flera gamla förvuxna träd, har inletts. Gräs- och grusytorna har putsats och planteringarna kring kyrkan har snyggats till.

Föreningen Norns Bruks vänner har naturligtvis också varit aktiv och både deltagit i uppsnyggningen av bruket och genomfört sitt traditionella sommarprogram med Midsommarfirande, Öppet hus, museiverksamhet och visningar av bruket.

Sommaraktiviteterna har redan beskrivits mera detaljerat på hemsidan, men här följer en kort sammanfattning.

Norns vänners sommarprogram

Föreningen inledde som vanligt sommarverksamheten med en städdag på bruket i slutet av maj. Samlingarna i muséerna dammades av och ställdes i ordning. Även utomhus snyggades det till, bl a kring Bruksmagasinet och Brudkammaren.

Midsommarfirandet och Norndagen var som vanligt de stora aktiviteterna, Midsommarfesten genomfördes det här året i strålande sommarväder och uppemot 1000 personer samlades för att vara med om den traditionella stångresningen, dansuppvisningen och den allmänna dansen runt stången för både unga och gamla. Kaffe serverades i Danslogen och dagen till ära var den gamla fina Nornboa tillfälligt återöppnad med servering av kaffe, läsk, godis och glass. En efterlängtad återkomst!

Norndagen, den första söndagen i augusti, samlade ett drygt hundratal besökare - från när och fjärran. Även Norndagen gynnades av vackert väder, efter en inledande regnskur. Som vanligt var det Öppet hus med bl a smidesuppvisning i klensmedjan och visning av kraftstationen.

Som vanligt har olika grupper besökt bruket och guidats runt både på svenska och på främmande språk.En av grupperna bestod av ättlingar till den gamla smedsläkten Norgren och besöket på Norn var föranlett av att några personer från en till USA utvandrad gren av släkten var på besök i det gamla landet. Muséet i Bruksmagasinet har hållits öppet under lördagar och söndagar under juli och ett stycke in i augusti. Skolmuseet har visats på begäran eller efter beställning.

Föreningens årsmöte hölls som vanligt i början av juli. Som inledning till årsmötet visades den gamla Nornfilmen från 1930-talet.

Nytt avtal mellan Norns Bruks vänner och Samfällighetsföreningen

Med anledning av ägarbytet har ett nytt avtal som reglerar Norns Bruks Vänners verksamhet på bruket tecknats. Avtalet innebär inga större förändringar utan verksamheten kommer att fortgå i huvudsak på samma sätt som den gjort tidigare.

Vändbrottet vid Knapptjärn restaurerat

Under 2017 röjdes området kring den gamla gruvan vid Knapptjärn och gångvägar anlades så att lämningarna efter gruvdriften blev tillgängliga för intresserade besökare. Informationstavlor som berättade om hur det gick till då gruvan var aktiv sattes upp. Under 2018 har arbetena fortsatt. Detta år med restaurering av det unika vändbrottet som från stånggången försåg gruvans pumpar och hissanordningar med kraft. Vändbrottet var illa åtgånget och hotade att förstöras. Men efter insatser av professionella hantverkare och frivilliga krafter från föreningen är nu vändbrottet räddat för eftervärlden. Knapptjärn har även fått ett nytt, mycket stabilt rastbord som ersättning för de bord ärelösa tjuvar stal föregående år.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan öppnade som vanligt året med en välbesökt gudstjänst under Kristi Himmelsfärdshelgen. Gudstjänster har också hållits vid midsommar samt till första advent och julottan. Ett antal vigslar och barndop har också genomförts. Kyrkan har som vanligt ordnat sommarläger för skollediga barn och arrangerat en pilgrimsvandring till Norn. Scouterna avslutade sin Nornhajk med en heldagssammankomst vid hyttan.

Musikkvällar och vevgrammofonstämma

Under fyra onsdagar i juli arrangerades musikkvällar i kapellet. Norns vevgrammofonsällskap höll sin femte vevgrammofonstämma den sista söndagen i juli.

Samfällighetsföreningen

Samfällighetsföreningen stod för årets Valborgsmässofirande och ordnade med braständning, vårtal och knytkalas vid hyttan. Till alla helgons dag ordnade man en minnesstund i Kapellet. Sammankomsten samlade medlemmar från såväl samfällighetsföreningen som Norns Bruks vänner och boende på Norn. Den avslutades med ett gemensamt samkväm i Brudkammaren.

Vinterkyla råder nu på Norn och mark och byggnader är täckta av ett lager vacker snö. Vintern är inte lika sträng som föregående år, men vinter är vinter. Antalet besökare är litet men Norn är vackert alla årstider och den som gör sig besväret att ta sig upp längs den knixiga Nornvägen blir inte besviken.

 

Till sidans början