Nornåret 2017 - en summering

På årets näst sista dag, den 30 december, kan det finnas anledning att blicka tillbaka och försöka summera Nornåret 2017. Och inte bara det arbete Norns Bruks vänner bedrivit, utan även de aktiviteter som andra tagit initiativ till och genomfört. De flesta aktiviteterna har redan beskrivits här på hemsidan, mera detaljerat än vad som är möjligt i den här artikeln. Men detta är som sagt en sammanfattning.

Klockstapeln

Nu i december har kölden tagit grepp om det gamla bruket och Norn är vackert inbäddat i snö. Antalet besökare är av lättförståeliga skäl färre än under sommarmånaderna. Men det finns folk som uppskattar Norn även vintertid och gärna tar sig hit, även om väglaget ibland kan vara vådligt. Kyrkolivet är naturligtvis intensivt under december och det har varit mycket aktivitet i Norns kapell med två adventsgudstjänster och en mycket välbesökt julotta. Det rejäla vintervädret har bidragit med en mycket vacker och stämningsskapande inramning.

Nornvädret.

År 2017 var annars ett regnigt år, det har inte bara Nornturisterna utan även professionella meteorologer konstaterat. Årets stora evenemang, Midsommarfirandet och Norndagen drabbades båda av dåligt väder. Men vädret till trots kom många besökare, vilket arrangörerna i Norns Bruks vänner noterade med både glädje och tacksamhet.

Vädrets makter har inte bara bjudit på regn. Det har också stormat en del under året. I juni vräkte en storm från öster ner ett antal gamla, förvuxna träd. Bland annat bröts de tre sista stammarna av den ursprungligen sjustammiga s k sägenbjörken vid Nya herrgården. I slutet av november drog ett snöoväder fram över Norn under nästan två dygn. Många träd knäcktes under tyngden av blötsnön och det kommer att ta tid att röja upp allt. Lyckligtvis skadades inga byggnader förutom Gamla skolan som fick ett par fönsterrutor krossade av nedfallande grenar.

"Byn"

Norns vänners verksamhet under året.

Föreningen inledde Nornåret med en städdag på bruket i slutet av maj. Samlingarna i muséerna dammades av och lokalerna städades. Gamla löv krattades upp och sly som skymde klockstapeln röjdes undan. Men redan tidigare på våren hade man gjort insatser för att bevara intressanta historiska lämningar på två platser utanför själva bruket. Vid den gamla Knapptjärnsgruvan, tre kilometer öster om Norn grusade man upp gångleder, röjde sly och satte upp informationstavlor som berättade om gruvan, gruvdriften och om hur den plötsligt en midsommarnatt fick ett abrupt slut. Vid Backänget ett stycke söder om Hult, utefter den s k Ryssleden står en 300-årig hölada. Väder och vind har under många år farit hårt fram med den och bl a förstört mycket av taket. Föreningen lyckades utverka ekonomiskt stöd för en räddningsinsats och med hjälp av frivilliga krafter revs det gamla taket och ett nytt sattes på plats. Nu kommer ladan att klara sig många år till.

Årets två stora programpunkter var som vanligt Midsommarfirandet och Norndagen. Midsommarfesten samlade 4-500 besökare. Den genomfördes på traditionellt sätt med stångresning, dansuppvisning och dans runt stången för både unga och gamla. Norndagen med Öppet hus på bruket arrangerades första söndagen i augusti och samlade ett drygt hundratal intresserade.

Under året har ett antal grupper besökt bruket och guidats runt av medlemmar i föreningen. Bland dessa kan Inner Wheel i Ludvika, Svenska Bergsmannaföreningen och Ingvallsbenning-Turbo hembygdsförening nämnas. Muséet har hållits öppet under lördagar och söndagar under juli och ett stycke in i augusti.

Föreningens årsmöte hölls som vanligt i början av juli. Som inledning till årsmötet genomfördes en välbesökt invigning av de nya vandringslederna vid Knapptjärnsgruvan. Invigningen förrättades av kommunalrådet Ulf Hansson, som framförde ett tack till föreningen och till dem som tagit fram information och arbetat med att göra det intressanta gruvområdet tillgängligt för besökare.

Verksamhetsåret avslutades för föreningens del den 24 september med ytterligare en städdag på bruket.

Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan hållit gudstjänst i kapellet vid ett antal tillfällen med början Kristi Himmelsfärdshelgen. Ett antal vigslar och barndop har också genomförts. Man har också haft läger för barngrupper och organiserat en pilgrimsvandring till Norn. Scouterna avslutade sin försommarhajk med en heldagssammankomst på Norn.

Kapellet

Musikkvällar och vevgrammofonstämma

Norns utvecklingsgrupp anordnade välbesökta musikkvällar under fyra onsdagar i juli. Norns vevgrammofonsällskap höll för fjärde gången sin vevgrammofonstämma den sista söndagen i juli. Som vanligt i soligt och varmt väder.

Norns brukssamfällighet

Den riktigt stora händelsen under 2017 var förändringen av ägarbilden på Norn. Sju fastigheter styckades av från den gamla grundfastigheten som ägdes av Norns Bruk AB och såldes till nya ägare. De nya fastigheterna är Gamla herrgården, Gamla skolan, Timmerbyggningen, Skomakarbyggningen, Nybygget, Smedlängan och Biblioteksbyggningen. Dessa fastigheter bildar dessutom en gemensamägd samfällighet till vilken det mesta av det som blev kvar av grundfastigheten överförs. Det gäller bl a kapellet, klockstapeln, brudkammaren, kyrkogården, Tuppenhov, hyttan, smedjorna, bruksmagasinet, ladugårdarna och vagnslidret. Den nybildade Norns brukssamfällighet övertar därmed med början i januari 2018 ägandet, driften och underhållet av byggnadsminnet Norns Bruk.

Kanalen

 

Till sidans början