Intressant om Nornättlingar....

Johan Norman föddes 1744 i Norn och hade två yngre bröder och två yngre systrar.

Hans far var en av brukets mästersmeder och han skickade sonen till Stockholm för att bli lärling hos tapetmakaren Johan Forssén. Forssén var bördig från Hedemora men hade flyttat till Stockholm och blivit tapetmakare. Forsséns tapetfabrik blev störst med sju anställda i Stockholm - kanske tack vare Johan Norman - men efter en tid gick det sämre.

Efter Forsséns död tog Johan Norman över rörelsen 1779 och lyckades därefter framgångsrikt producera tapeter åt stockholmarna. Han dominerade marknaden och blev hovleverantör till Drottningholms slott och de kringliggande byggnaderna som hörde till slottet. Men hans tapeter hittades också på herrgårdar och även hos borgare och bönder.

Johan Norman blev förmögen, först förvärvade han två stenhus i Gamla stan en på Stora Nygatan och en på Tyska brinken, där han hade både fabrik och bostad. Senare köpte han flera fastigheter söder om Stockholm. I en fastighet på Brännkyrkogatan har man hittat en vägg full med tapetprover som har varit skyddade från ljus under alla år och där alla färger var väl bevarade. Han dog 1808, efterlämnade hustru men inga barn. Arvtagarna blev hans syskon som fortfarande bodde i Hedemora.

Hans framgångsrika gärningar har föranlett utgivningen av boken "Johan Norman" tapettryckare i 1700-talets Stockholm.