Hur man blåste tackjärn i Norn på 1800-talet av Rolf Johansson.

Sammanfattning av tackjärnsblåsning

Rolf Johansson, styrelsemedlem i Norns Bruks Vänner har stort intresse av att utforska hur livet var på Norn förr i tiden, speciellt driften av hyttan och tackjärnstillverkningen.

Han hittade en uppsats skriven 1804 hos Järnkontoret som handlade om en ”uppfinning” som skulle förbättra kvalitén och samtidigt öka kvantiteten av det utvunna tackjärnet. Uppsatsen var skriven av driftchefen vid Norns bruk, Inspektor Erik Nordlander.

Rolf tog sig an skriften och lade ned tid på att ”översätta/ modernisera” språket som naturligtvis var skriven på gammel svenska.

Uppsatsen börjar med ”det är icke af fallenhet till ett otidigt skryt”.

Erik Norlander fyllde sin uppsats med en noggrann beskrivning av masugnen, av blåsbälgarna och av den nya ”väderlådan”. Dessutom beskrev han andra omständigheter runt ”blåsningen” som gör att man får en bra bild av hur det gick till att göra tackjärn i Norn i början av 1800-talet.

Under första halvåret 1804 genomfördes ett 24 veckors långt försök med en ny blåsningsmetod i masugnen. Under dessa veckor gick masugnen i kontinuerlig drift. Ny råvara fylldes på upptill och smält tackjärn och slagg, tappades ur nertill

Den nya blåsningsmetoden innebar en jämnare varmlufts- tillförsel till masugnen vilket medförde märkvärdiga resultat. Aldrig tidigare hade man fått ut så mycket järn, med så liten åtgång av malm, träkol och annan råvara.

Rolf har använt denna uppsats i ett försök att med modernare språk beskriva i detalj hur tackjärnsproduktionen gick till i Norn under denna tid.

Den fullständiga skriften kan köpas för den blygsamma summan av 30 kronor i Museet i Norn under sommarmånaderna, eller beställas via hemsidan Info@norn.nu

Namnet på publikationen heter: Hur man blåste tackjärn i Norn på 1800-talet av Rolf Johansson.

Till sidans början