Nornvänner

Programförändringar på grund av Coronapandemin år 2021

Midsommarfirandet är inställt även detta år

Föreningens styrelse har beslutat att ställa in midsommarfirandet även i år. Detta tycker vi är mycket tråkigt, men tyvärr nödvändigt med tanke på smittspridningen och de råd och restriktioner som gäller på grund av pandemin.

Årsmötet hålls utomhus den 3 juli

Årsmötet kommer att hållas däremot som planerat lördagen den 3 juli med start kl 15.00. Mötet kommer att hålls utomhus, med avstånd mellan deltagarna. Den traditionella fikastunden efteråt ställs in även i år.

Norndagen genomförs den 8 augusti som planerat

Nordagen den 8 augusti kommer att genomföras på samma sätt som under 2020. Start kl 13.00 och avslutning kl 16.00. Deltagarna kommer att uppmanas att hålla avstånd och visningarna inomhus kommer att ske med bara med två-tre personer åt gången. Vissa visningar ställs in.

Museet hålls öppet under juli månad

Nornmuseet håller öppet lördagar och söndagar under juli månad och fram t o m Norndagen den 8 augusti. Öppettider kl 13.00 till 16.00. Besökare släpps in max tre åt gången.

 

Till sidans början