Bli Medlem

Föreningen vill gärna se Dig bland sina medlemmar!


Det är lätt ordnat, skicka ett mail till:
info@norn.nu
I mailet skriver du: Namn (Förnamn och efternamn)
Gatuadress
Postadress
Telefonnummer
Mailadress

Eller kontakta vår kassör och medlemsansvarige,

Jonas Erikcsson
Mob.nr 070 332 2680
e-post jonas.ericsson@scandifront.se

Årsavgiften är 150 kr per år och per person!

Du kan ta del av aktiviteter, som Föreningen ordnar, till exempel midsommarfirandet och festligheterna under Norndagen med vetskapen om att Du är med och hjälper till!

Tack för Din medverkan!